Nyheter i Tripletex – 20.05.2015

 

Her er nyhetene som slippes i Tripletex natt til 20/5.

Periodisering av inntekt for abonnementer: Dette er en egen modul som skrus på via «Regnskap/Regnskapsinnstillinger» og fanen «Regnskapsregler». Abonnementslinjer vil da bli ført mot en standard konto for periodisering (konto 2965 – hvis denne er ledig), men standard konto og motkontoer kan endres via konteringsreglene på samme side.

Attestering: Attesteringsloggen har blitt mer oversiktlig, og det er lettere å se hvilke nivåer bilaget er godkjent på. Hvis regnskapsfører avviser et bilag på siden «Ikke godkjente bilag», så vil bilaget sendes til bilagsmottaket med en kommentar (det står også nå hva som skjer når man avviser bilaget). Man starter da en ny attesteringsrunde. Det er også kommet en ny filtreringsmeny («Flere valg») på siden «Attestering av bilag» hvor man kan filtrere på prosjekt, avdeling og ansatt.

Ny knapp for regnskapsførere: På siden «Ikke bokførte bilag» har det kommet en ny knapp, «Send til bilagsmottak», i den grønne menyen for kunder som ikke har attestering. Regnskapsfører kan nå sende bilag tilbake til kundens bilagsmottak hvis klienten må ta en ny titt på bilaget.

Beregning av månedslønn: Månedslønn i måneder der den ansatte slutter eller starter, og ellers der den ansatte ikke jobber en hel måned, vil nå beregnes ut ifra den ansattes dagslønn.
Dagslønn beregnes ut ifra den ansattes årslønn/260 dager eller den ansattes månedslønn/21,67 dager. Dette gir f.eks. en dagslønn på NOK 1730 ved en årslønn på NOK 450 000. Alle bevegelige helligdager og dager med redusert arbeidstid teller som vanlige arbeidsdager når månedslønnen beregnes.
Permisjoner med trekk i lønn beregnes ut ifra månedslønnen. Så hvis månedslønnen er 40 000, og permisjonen er på 50 %, så vil månedslønnen bli 20 000.

Utvidet CSV-eksport: CSV-eksport er nå også tilgjengelig på sidene «Registrer leverandørfaktura», «Registrer produktkjøp», «Registrer refusjon av sykepenger», «Registrer avansert bilag» og «Fakturadetaljer».

Kontrollskjemaer: 5S er nå oppdatert til ny versjon i systemet.