Nyheter i Tripletex – 24.05.2016

 

Natt til 24. mai slippes det noen nyheter i Tripletex. Her kan du lese mer om dem.

Ordre/fakturaimport – nye filformater: Det lanseres nå et nytt filformat for ordreimport og et nytt filformat for fakturaimport som inneholder flere kunderelaterte felter. De nye formatene settes som standard, men man kan fortsatt velge de gamle formatene manuelt på sidene. Det er viktig at man leser de nye forklaringene til filformatene før man tar i bruk de nye importfunksjonene.

Lønn – fordeling av fastlønn per prosjekt:
Fastlønn fordeles nå prosentvis mellom prosjekter og generelle aktiviteter på lønnskjøringer. Man må da ha aktivert regnskapsinnstillingen “Prosjektregnskap – lønn”. Det er mulig å korrigere beløpene og kostnadsbærere på lønnsradene når man kjører lønn. Hvis man har ført overtid på prosjektet, så vil også disse timene beregnes på prosjektet så lenge man har ført alle overtidstimene på prosjektet.

Remittering: Det har kommet en ny regnskapsregel i regnskapsinnstillingene i avsnittet “Remittering”. Man kan nå bestemme om kun bokførte bilag skal kunne godkjennes til remittering.

Vår kundeside: Man kan nå se en oversikt over hva som regnes som et skannet bilag i Tripletex hvis man klikker på det nye grønne infoikonet.