Nyheter i Tripletex – 26.08.2015

 

Natt til 26. august lanseres det flere nyheter i Tripletex.

Resultatrapporter for flere kostnadsbærere: Vi har nå fått egne resultatrapporter for kunder, leverandører, avdelinger, ansatte og produkter. Du finner de nye rapportene via «Regnskap/Resultatrapporter» i hovedmenyen.

Nye innstillingssider: Flere av innstillingssidene i Tripletex har fått et nytt utseende. Sidene er nå delt inn i klikkbare seksjoner. Man kan klikke og utvide hver seksjon, og dermed slipper man mye skrolling.

Fakturainnstillinger: Vi har nå fått inn mer hensiktsmessige overskrifter og grupperinger av innstillingene på denne siden. I tillegg har vi lagt inn forklaringer på en del av innstillingene. Noen innstillinger er flyttet til kunde- og prosjektinnstillingene siden det er mer logisk at de ligger der.

VVS: VVS-bedrifter kan nå finne kontrollskjemaet «Sluttkontroll VVS» via prosjektfanen «Kontrollskjemaer».

Bilagsmottak: Man kan nå velge om bilag over flere sider skal lastes inn som ett dokument eller flere dokumenter i bilagsmottaket. Innstillingen finner du via «Regnskapsinnstillinger» i hovedmenyen og fanen «Regnskapsregler».

Månedsoversikt: Det har kommet et nytt filtreringsvalg i månedsoversikten – «Skjul godkjente timer». Hvis man huker av denne boksen, så vil man kun se timer som ennå ikke er godkjent i den valgte perioden.