Nyheter i Tripletex i desember 2014

 

Her er noen av nyhetene/endringene som lanseres natt til tirsdag 16. desember:

Lønn:
Vi har tilpasset lønnssystemet ytterligere til a-ordningen. Funksjonalitet knyttet til a-ordningen er nå tilgjengelig for alle med lønnsmodulen, men det er ikke mulig å sende inn informasjon til Altinn før i 2015.

Man kan nå huke av om en permisjon skal være med eller uten lønn i avsnittet «Permisjoner» i fanen «Arbeidsforhold».

Avdelingsregnskap: På lønnskjøringer, reiseregninger og ansattutlegg kan nå avdeling spesifiseres via en egen nedtrekksmeny.

Refusjon av sykepenger vises nå i lønnsbilagsoversikten i eget avsnitt.

Produkt: Eget produktregister for leverandører. Det er nå mulig å opprette et produktregister per leverandør. Alle leverandører får en egen fane i leverandørdetaljene kalt «produkter». Den gamle fanen «Leverandørpriser» i produktdetaljene erstattes av den nye fanen «Leverandørprodukter». Det blir derfor et klart skille mellom leverandørproduktene og egne produkter for videresalg. Det nye produktregisteret gjelder ikke for VVS- og elektrogrossister.

Ny bestilling – her kan man nå kun velge leverandørprodukter.

Produktimport. Nytt felt i importfilen – produkt for videresalg. Men man kan ikke ha leverandørprodukter/internprodukter i samme fil. Det er nå en egen fane for produktimport i leverandørdetaljene, og her kan du se den nye eksempelfilen.

Import: Import av resultatbudsjett via Excel er nå tilgjengelig på alle budsjettnivåer: selskap, ansatt, avdeling, prosjekt og produkt. Nytt menyvalg – «Regnskap/Import av resultatbudsjett».

Prosjekt: Flere valg for «visning av prosjektnavn» i prosjektinnstillingene eller på hvert prosjekt. Man kan nå inkludere hovedprosjektets nummer eller hovedprosjektets navn og nummer.