Nyheter i Tripletex i februar 2015

 

Inkassovarsel på papir: Det er nå mulig å sende inkassovarsel i brevform via automatisk brevutsendelse fra Tripletex. Opsjonen slås på via fakturainnstillinger.

Automatisk summering av poster i reskontro: I hovedbok og alle reskontroene kan man nå enkelt se om poster kan lukkes mot hverandre. Når man huker dem av, så legges postene sammen i et eget felt. Dette feltet kan plasseres hvor man vil på siden og følger automatisk med når man skroller. Feltet blir rødt om postene ikke kan lukkes og grønt om de kan lukkes.

Timeføring på mobil: Her kommer det nå en visuell forbedring som øker brukervennligheten. Felt for timeregistrering blir mer synlig, stemplingsuret flyttes og fremheves, mobilens eget nummerfelt benyttes ved registrering m.m. Du kan logge deg på vår mobilløsning via https://tripletex.no/mobile

Hurtigtast for å oppfriske: Ctrl + Enter (pc) og Command + Enter (Mac).

Reiseregning: Nye satser innland/utland etter nytt reiseregulativ er på plass.

Filterknapp endres: Den grønne knappen for filtreringsmeny, som man finner oppe til venstre på mange av sidene i systemet, får et nytt utseende. Knappen blir nå grå, får et plusstegn og teksten «Flere valg», og den flyttes til høyre side på skjermbildene.

Feltspesifikke hjelpetekster: Det ligger nå beskrivelser i en del av feltene i systemet om hva disse feltene benyttes til.

A-ordningen: Innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift er nå tilrettelagt a-ordningen. Tripletex summerer automatisk opp det som er rapportert inn via a-meldingene for terminens perioder, du oppretter et bilag (terminoppgave) for hele perioden som før, og KID- og kontonummer hentes automatisk inn.

Registrering av bilag – ny innstilling: Man kan nå via brukerinnstillingene bestemme om opsjonen «Bilaget bokføres ved lagring» skal være av eller på som standard. Denne opsjonen kan som før hukes av eller på når man registrerer bilaget, men nå kan man altså velge hva som skal være standardinnstilling per bruker.