Nyheter i Tripletex i juni 2014

 

Ny brukeradministrasjon for regnskapsførere: Klienter av regnskapskontoret gir nå tilgang til regnskapskontoret i stedet for til en bestemt ansatt, og regnskapskontoret kan fordele disse rettighetene til de ansatte. Forbedringen vil forbedre oversikten for både regnskapsførere og klienter. Regnskapskontoret kan til enhver tid se hvilke regnskapsførere som har hvilke rettigheter hos samtlige kunder og administrere disse, regnskapsførerne kan til enhver tid se hvilke klientkontoer de har tilgang til og hvilke rettigheter de har, og klientene kan ha full oversikt over hvilke rettigheter regnskapsførerne har i kontoen deres.

Meldinger på sider: Du vil nå oppleve å få nyttige meldinger knyttet til hvor du er i løsningen – og hva du jobber med. Meldingene kan være informasjon om oppdateringer, tips og hint til bruk av løsningen og driftsmeldinger som angår den modulen du arbeider i. Du kan fjerne meldingene ved å krysse dem bort, og de vil da ikke vises igjen.

Egendefinert standardtekst på e-post: Det er nå mulig å lage en egen standardtekst som vises på alle utsendte e-poster (tilbud og ordre).

AGA-endringer: Regjeringen foreslår å inkludere 31 nye kommuner i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Her kan du lese mer om hvilke kommuner det gjelder og hvilken sone de flyttes til:

http://distriktssenteret.no/soner-arbeidsgiveravgift/

For å tilpasse seg EU/ESAs retningslinjer vil følgende sektorer/bransjer helt eller delvis bli unntatt fra ordningen:

  • Transportsektoren
  • Energisektoren
  • Selskaper som produserer stål og syntetisk fiber
  • Finans- og forsikringsbransjen
  • Skipsbyggingsbransjen

Du kan lese mer om dette via denne lenken.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/kampanjer/Differensiert-arbeidsgiveravgift/Sporsmal-og-svar—differensiert-arbeidsgiveravgift.html?id=762193