Nyheter i Tripletex i mars 2014

 

Forenklet arbeidsflyt i bilagsmottaket: Hvis man huker av flere bilag i bilagsmottaket og velger «Registrer bilag», så vil de valgte bilagene nå legge seg i en «kø». Man kan bla mellom bilagene i køen med piltastene, velge bilagstype, se på eller endre vedlegg og fylle inn informasjon. Man kan også slå sammen bilag, som ikke er spesifisert som f.eks. leverandørfaktura eller et avansert bilag, eller sende bilag tilbake til bilagsmottaket. Denne funksjonen er også tilgjengelig i «Ikke bokførte bilag» og «Attestering av bilag».

Mobilapplikasjon: Remitteringsoversikt er nå tilgjengelig i vår mobilapplikasjon.

Ny funksjonalitet ved vareopptelling: Man kan nå velge blant tre ulike typer vareopptellinger. Man kan velge å bare vise produkter med lagerbeholdning, vise alle produkter eller ingen produkter.

Bedre feilmeldinger ved filimport: Man vil nå få en forklarende beskjed om man velger CSV som filtype og prøver å importere en Excel-fil – og motsatt.

Elektro/VVS: Hvis man redigerer kursnumre manuelt på kontrollskjemaer, så vil de nå automatisk legge seg i stigende rekkefølge. Det er også lagt inn en sperre for identiske kursnumre.

Det er nå mulig å velge lager for alle ordrelinjer ved registrering av leverandørfaktura fra grossister. Før måtte man velge lager på hver ordrelinje hvis de ikke skylle knyttes til et prosjekt.

Attestering: Det er nå mulig å reversere et avvist bilag etter at bilaget er bokført.