Nyheter i Tripletex – 02.05.2013

 

Det har kommet noen nyheter og endringer i Tripletex.

Leverandørprisregister.
Foreløpig kan dette kun endres via produktdetaljer og fanen “leverandørpriser”.
Her kan man opprette leverandørpriser for det gitte produktet.

Et nytt valg under leverandørdetaljer (ikke for Tripletex Elektro-kunder) er “Vis priser i produktlisten”. Dette avgjør om man kan velge leverandørens produkter i ordrelinjene på en ny ordre. Som standard er denne opsjonen på.

Når et leverandørprodukt blir valgt på en utgående ordre, vil prisen, som er satt i registeret, bli brukt som kost og utsalgspris.

Hvis en leverandør blir slettet, vil alle priser knyttet til leverandøren bli slettet.
Hvis et internt produkt, som har registrerte leverandørpriser, blir slettet, vil prisene også bli slettet.

Det er mulig å sende purringer på e-post selv om fakturaen er sendt som en EHF-faktura.

Attn. vises i vinduskonvolutten på fakturaene.

Resultatbudsjettet er utvidet med budsjettype. Følgende budsjettyper finnes:

  • Selskap
  • Avdeling
  • Ansatt
  • Prosjekt
  • Produkt

I resultatbudsjettet velger man budsjettype. Valget “Vis budsjett” er fjernet.

Ved fakturering vises neste fakturanummer.

Mva-koden “Ingen avgiftsbehandling”, kode 0, kan spesifiseres ved fakturaimport.