Nyheter og systemendringer 03.12.2013

 

Elektroniske skattekort er nå på plass i løsningen. Det ligger en ny artikkel i hjelpesystemet som forklarer hvordan man bestiller og legger inn de elektroniske skattekortene. Gå inn på siden for hjelp og support og skriv «Elektroniske skattekort» i søkefeltet, så får du opp artikkelen.

Vedlegg på tilbud: Det er nå mulig å legge til vedlegg på tilbud. Dette gjøres ved å laste opp dokumentene i fanen «dokumentarkiv». Så kan man velge om dokumentet skal sendes som vedlegg på neste tilbud eller alle tilbud.

E-postvarsling: Det er nå mulig å bli varslet på e-post når det kommer nye bilag til bilagsmottaket, når det kommer nye bilag til attestering og når det kommer nye bilag til «Ikke bokførte bilag». Man kan slå av og på varslingen i «Bruker/Brukerinnstillinger» i hovedmenyen.

Desimaler i regnskapsrapporter: Man kan nå se desimaler på tall i en rekke regnskapsrapporter. Man klikker på den grønne knappen ved siden av periode og skrur av/på opsjonen «Vis desimaler». Opsjonen er tilgjengelig i rapportene årsregnskap, balanserapport, balanserapport gruppert, resultatrapport og resultatrapport gruppert.

Aldersfordelt saldo: Aldersfordelt kunde- og leverandørspesifikasjon er nå skilt ut i to egne menyvalg under «Regnskap». Man kan velge om beregningen skal baseres på «fakturadato» eller «forfallsdato».

Sortering av posteringer på forfallsdato: Det er nå mulig å sortere posteringer på forfallsdato i ansatt- og leverandørreskontro. Dette gjøres via den grønne filtreringsknappen på de to sidene.

Utvidet CSV-eksport: CSV-eksport fra hovedbok tar nå også med kolonner for kostnadsbærere.