Nyheter og systemendringer – juni 2013

 

Bestilling/Rekvisisjon

Det er nå mulig å opprette bestillinger og rekvisisjoner via produktmenyen. For å få disse valgene i produktmenyen må man slå på modulen “Bestilling” i produktinnstillingene. Det er fire nye menyvalg: «Rekvisisjonsoversikt», «Ny rekvisisjon», «Bestillingsoversikt» og «Ny bestilling». For brukere av Tripletex Elektro har produktbestillingsfunksjonen blitt modifisert.

NB! For å ha tilgang til bestilling og rekvisisjon så må man ha rettigheten «Administrasjonstilgang til produktmodulen».

Bilagsmenyen

Følgende menyvalg er flyttet til bilagsmenyen:

  • Produkt/Registrer produktkjøp
  • Produkt/Registrer uttak av vareprøver
  • Regnskap/Bilagseksport

I tillegg er menyvalget «Produkt/Produktkjøpoversikt» blitt erstattet med «Bilag/Bilagsoversikt». For å filtrere på bilagstype kan man velge «Innkommende faktura» i filtreringsmenyen. (Grønn knapp ved siden av «Periode»)

Lønnsinnstillinger/Timelisteinnstillinger

Standard normaltid kan nå endres fra lønnsinnstillingene. For dem som ikke har lønnsmodulen, kan normaltiden endres via «Timeliste/Timelisteinnstillinger».

Feriedager og feriepengesats kan nå endres per år via «Lønn/Lønnsinnstillinger». For dem som ikke har lønnsmodulen, kan de samme endringene gjøres i «Timeliste/Timelisteinnstillinger».

«Lønn/Lønnsinnstillinger» har fått en ny fane kalt «Lønnsregler». Her er det mulig å administrere hva slags lønnskoder som skal benyttes til månedslønn og timelønn.

Hovedbok og bilagsoversikt

I hovedbokens og bilagsoversiktens filtreringsmenyer (trykk på grønn knapp ved siden av «Periode») kan man nå filtrere søket på minimums- og maksimumsbeløp. Man skriver inn beløpene i de to feltene, og i nedtrekksmenyen under kan man velge om beløpet er debet, kredit eller begge deler. Kun bilag med posteringer innenfor beløpsfiltreringen vil vises i oversikten.

I bilagsoversikten kan man nå søke på bilag som er ført mot en bestemt regnskapskonto. Dette gjøres også via filtreringsmenyen. Kun bilag med posteringer mot den valgte kontoen vil vises i oversikten.

Fakturainnstillinger

Ny opsjon i avsnittet «Preferanser» – «Vis produktnummer på faktura». Når opsjonen er huket av, vil produktnummer vises på fakturaer, pakksedler og ordrebekreftelser. Hvis opsjonen slås av, så vil produktnummer ikke vises på fakturaer, pakksedler og ordrebekreftelser.

Ferieplan

Ferieplan kan nå også benyttes for kontakter med brukertilgang. Via filtreringsmenyen (grønn knapp ved siden av periode) kan man velge «Vis kontakter».

Ansattoversikt

Ansattoversikten er nå utvidet med personnummer. Via filtreringsmenyen (grønn knapp ved siden av «Periode») huker man av «Vis lønnsinformasjon» og klikker på «Oppfrisk».