Oppdatert koronarapport – 27.08.20

Ny versjon av koronarapporten er ute nå. Den inkluderer månedene juni, juli og august.