Overhaling av brukergrensesnittet – 01.11.2012

 

I løpet av neste uke vil Tripletex gjennomgå en oppgradering som inneholder flere forbedringer i brukergrensesnittet. Vi har hatt flere målsettinger med denne releasen:

  • Mer intuitiv navigering mellom de forskjellige sidene
  • Gjøre det letter å forstå “hvor man er” i systemet
  • Tydeligere skille mellom hva som er innhold og hva som er funksjoner
  • Forbedret ytelse både ved navigering og endring av innhold

Det nye kundeskjermbildet er et eksempel på hvordan dette vil se ut i praksis:

  • Kundenavn og -nummer vises tydelig i overskriften
  • Kundeinformasjonen er strukturert i forskjellige faner for tydelig og enkel navigering
  • Funksjoner som kan utføres på kunden (Lagre, Slett, Kopier innstillinger) ligger som en grønn knapperad øverst i fanen
  • “Hurtiglinker” for å opprette nye elementer tilknyttet kunden (Nytt tilbud, Ny kontakt etc) er skilt ut i en egen knapperad
  • Der ligger det også en egen knapp “Endringslogg” som viser når kunden ble opprettet og sist endret, samt hvem som gjorde det (se illustrasjon)

 

Disse endringene gjelder ikke bare for kundeinformasjon men er gjennomført i hele systemet (Ordre, Prosjekt, Faktura, Konto, Produkt, Reiseregning osv).