Påslag og rabatt på prosjektfakturaer – 10.07.2020

Det er nå mulig å velge om en vil vise både påslag og rabatt samtidig på en prosjektfaktura.