Pensjonsrapportering 26.06.2017

28.06.2017

Man kan nå laste ned XML-rapporter for rapportering av lønnsinformasjon til pensjonskasser. Innstillingen aktiveres per ansatt i arbeidsforholdet, og en samlet rapport lastes ned i menyvalget “Lønn/Pensjonsrapport” i hovedmenyen.