Pensjonsrapportering 26.06.2017

 

Man kan nå laste ned XML-rapporter for rapportering av lønnsinformasjon til pensjonskasser. Innstillingen aktiveres per ansatt i arbeidsforholdet, og en samlet rapport lastes ned i menyvalget «Lønn/Pensjonsrapport» i hovedmenyen.