Prosjekt – beregning av timekostnad – 10.09.2012

 

Prosjektmodulen i Tripletex er utvidet med funksjonalitet for å beregne timekost. Timekostmodulen aktiveres via menyvalget Prosjekt / Prosjektinnstillinger. Kryss av for Timekost under avsnittet Moduler. Brukerens timekost registreres via kontaktdetalj-siden. Se avsnittet Timepris / timekost. Prosjektbudsjettet og statusrapportene er utvidet med timekost. Eksempel : Gjenstående honorar (for timeprisprosjekter) og timekostnad beregnes ut i fra prosjektleders estimerte timepris og timekost for gjenstående timer.