Resultatrapport for prosjektleder – 27.08.19

Ny brukertilgang gjør det mulig for prosjektleder å se resultatrapport for sine egne prosjekter.