Skattekort til arbeidsgiver – 08.11.2017

 

Endringene i tjenesten skattekort til arbeidsgiver (eSkattekort), som trer i kraft fra 2018, ligger nå klart i løsningen. Det blir klarere hva som er hoved- og biarbeidsgiver. I tillegg blir det egne trekkoder for NAV, pensjon, trygdeavgift til utenlandsk borger og utenrikstjenestemann. Du bestiller og henter de nye skattekortene for 2018 på samme måte som før i Tripletex.