Støtte for variabel timekost per prosjektaktivitet – 26.02.2020

Det er nå mulig å angi en variabel timekost per prosjektaktivitet. Denne funksjonen innebærer blant annet at en kan angi en korrekt timekost hvis en fører på en overtidsaktivitet.