Summering av totale kostnader og inntekter i prosjektstatus – 28.05.2020

Totale kostnader og inntekter summeres nå i prosjektstatusen.