Systemendringer 14.12.2016

 

Den 14/12 lanserte Tripletex noen endringer knyttet til mva. Vi går over til å benytte det det nye standardformatet for regnskapsdata (SAF-T). Dette betyr at vi må endre noen få av de eksisterende mva-kodene i Tripletex, selv om de aller fleste kodene forblir uendret. Man kan se et fullverdig kodespeil samt litt mer informasjon om SAF-T i dette dokumentet.

Det er et nytt skjermbilde i bilagsmenyen – registrer tolldeklarasjon. Man kan nå dokumentere grunnlaget for mva ved innførsel ved å registrere tolldeklarasjoner direkte fra bilagsmottaket eller via eget menyvalg i bilagsmenyen. Man kan også se en oversikt over de siste tolldeklarasjonene som er opprettet nederst på siden. Tripletex støtter kun bilagsdatoer fra 1 januar og senere på tolldeklarasjoner.

Den nye skattemeldingen for merverdiavgift (omsetningsoppgave) som skal benyttes fra 1. kvartal 2017 er nå lansert. Systemet skifter automatisk til den nye oppgaven om man velger en termin i 2017.