Systemendringer – 21. oktober 2013

 

Lønn: Trekkperiode for skattetrekk administreres nå per ansatt via ansattdetaljene. Før valgte man trekkperiode per ansatt via «Lønn/Lønnsutbetaling» i hovedmenyen. Trekkperiode for skattetrekk følger lønnsutbetalingene til den ansatte. Betales det ut lønn én gang i måneden, så skal trekkperioden være én måned. Betales det ut lønn hver 14. dag, så skal trekkperioden være to uker.

Det har også kommet en egen boks som hukes av om den ansatte er pensjonist.

skattekort

Det kreves at skattekort er registrert for inneværende år og at trekktabellnummeret er gyldig.

Tripletex’ mobilløsning: Det blir nå mulig å legge til vedlegg når man oppretter en reiseregning eller et ansattutlegg.

EHF: Det er nå mulig å sende EHF-fakturaer til bilagsmottaket ved å bruke @ebilag.com-adressen.

Ikke bokførte bilag:
Flere av funksjonene fra bilagsmottaket er nå også tilgjengelig her. Man kan nå splitte og slå sammen sider og bruke piltastene for å bla mellom bilagene.

Attestering:
For dem med attestering i løsningen er det nå mulig å attestere også fra remitteringsoversikten.

Når man registrerer en leverandørfaktura eller et produktkjøp, så kan man nå legge til en mottaker i attesteringskjeden nederst i skjermbildet.