Systemendringer – september 2013

 

Tripletex vil om kort tid lansere en attesteringsmodul. Dette medfører at vi nå må gjøre noen små endringer i systemet. Noen av endringene vil være synlige selv om du ikke har attesteringsmodulen.
– «Bilag/Registrer mottatt regning» vil endre navn til «Bilag/Registrer leverandørfaktura». Skjermbildet er det samme som før, men det vil få to tilleggsvalg.

Blogg - registrer leverandørfaktura

Det er en ny opsjon kalt «Send til hovedbok». Hvis denne boksen er krysset av, så bokføres leverandørfakturaen når man klikker på «Lagre». I det nye feltet «Forfallsdato» kan man registrere en forfallsdato på fakturaen.

– «Ny oppgave», «Oppgaveoversikt» og «Oppgavekategorier» blir flyttet fra hovedmenyvalget «Bruker» til et eget hovedmenyvalg kalt «Oppgave».

Blogg - oppgave 3

– Hovedmenyvalget «Arkiv» vil få navnet «Dokument». «Nytt notat» og «Notatoversikt» vil bli flyttet fra hovedmenyvalget «Bruker» til det nye hovedmenyvalget «Dokument».

– Meldingsoversikten vil bli delt i to – i et bilagsmottak og et dokumentmottak. Bilagsmottaket finner man under «Bilag» i hovedmenyen. Alle bilag, som skannes inn eller sendes til kontoens ebilagsadresse, vil havne her.

Blogg - bilagsmottak

Alle nye bilag i bilagsmottaket vil få et midlertidig bilagsnummer. De to bilagene på bildet har numrene «Ikke bokført 65» og «Ikke bokført 66». Når bilagene bokføres, så vil de få et «ekte» bilagsnummer som vanlig.

I tillegg til bilagsmottaket blir det nå et dokumentmottak som ligger under det nye hovedmenyvalget «Dokument». Dokumentmottaket får en unik e-postadresse i brukerens Tripletex-konto. Denne e-postadressen vil være synlig øverst på siden når man velger «Dokument/Dokumentmottak» i hovedmenyen.

Blogg - dokumentmottak

– «Arkivoversikt» vil nå hete «Dokumentarkiv» og ligge i det nye hovedmenyvalget «Dokument», men skjermbildet er det samme som før.

– I forbindelse med det nye bilagsmottaket vil rettigheten «Tilgang til bilagsmottak» erstatte rettigheten «Tilgang til selskapets meldinger». Hvis man har rettigheten «Tilgang til bilagsmottak», så har man tilgangen til å registrere informasjon via «Registrer leverandørfaktura», men ikke til å bokføre bilagene.

– «Bilag/Ikke bokførte bilag» erstatter det som før het «Bilag/Ufullstendige bilag». Det er mulig å sende bilag rett til «Ikke bokførte bilag» i bilagsmottaket ved å huke av bilaget og velge «Send til regnskapsfører» i den grønne menyen.

Blogg - send til regnskapsfører

Hvis man velger «Send til Regnskapsfører», så forsvinner bilaget fra listen og havner i listen for «Ikke bokførte bilag». Når man registrerer en leverandørfaktura, et produktkjøp, en inntekt eller et avansert bilag, så kan man også sende bilagene til «Ikke bokførte bilag» ved å fjerne haken i boksen «Send til hovedbok».

Blogg - avansert bilag

Regnskapsfører kan i ettertid gå inn i «Bilag/Ikke bokførte bilag» og bokføre bilagene.

– «E-postkontoer» vil flyttes fra hovedmenyvalget «Selskap» til et nytt hovedmenyvalg kalt «E-post».

– Alle kunder vil nå få hovedmenyvalget «Bilag» med bilagsmottak.