Tilgang til prosjektbilag – 15.02.2019

Prosjektledere får nå tilgang til bilag på prosjektet uten at de må gis full tilgang til hovedboka.