Tilknytning mellom innkjøp og leverandørfaktura – 28.04.2020

I logistikkmodulen, som er i beta, er det nå mulig å knytte et innkjøp mot en leverandørfaktura.