Totalvekt fra en ordre på pakkseddel-PDF – 28.05.2020

Totalvekten fra en ordre inkluderes nå i pakkseddel-PDF.