Elektro – nye NELFO kontrollskjemaer – 13.06.2012

Tripletex er i full gang med å implementere ny funksjonalitet for våre elektrokunder. Tre nye kontrollskjemaer er nå tilgjengelig: 1. 5S Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll. Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko. 2. 5S Rapport fra risikovurdering av ekomnett 3. 5S Samsvarserklæring og rapport fra sluttkontroll. Samsvarserklæring og sluttkontroll av ekomnett Ekom autorisasjonsnummer registreres via menyvalget Selskap/Selskapsinformasjon.

Tips: Det er blitt mulig å kopiere kontrollskjemaer mellom prosjekter. Se funksjonen “Kopier…” i kontrollskjemaoversikten.

Minner også om at Tripletex har egen stand på Eliaden. Ta gjerne kontakt med oss der.