Tripletex støtter nå mottak av faktura på EHF-format – 17.10.2012

I sommer ble Tripletex oppgradert med støtte for å sende faktura på EHF-format. EHF er en standard for elektronisk faktura som brukes i økende grad. Blant annet har den norske stat bestemt at alle fakturaer som sendes til statlige foretak skal være på dette formatet. Fra nå av er det også mulig å motta EHF-faktura i Tripletex. Dette åpner opp for store besparelser for våre kunder. En EHF faktura kan sendes direkte fra leverandørens fakturasystem og inn til Meldingsoversikten i Tripletex. Når fakturaen bilagsføres vil mye av informasjonen (leverandør, beløp, KID mm) være ferdig utfylt og registreringen går dermed mye raskere!

For at du skal kunne ta imot EHF-faktura i Tripletex må du ha modulene Regnskap og Bilagskanning. Hvis du er interessert i prøve ut denne effektiviserende funksjonen så ta kontakt med oss, og oppgi følgende informasjon:

  • Oranisasjonsnavn
  • Organisasjonsnummer
  • Telefonnummer
  • Nettside
  • Navn på kontaktperson
  • Telefonnummer til kontaktperson
  • E-post til kontaktperson

Denne informasjonen er nødvendig for å bli registrert i ELMA, som er statens register over alle bedrifter som kan motta EHF-faktura. Når din bedrift er registrert i ELMA så kan leverandørene gjøre et automatisk oppslag og finne ut at EHF-fakturaen skal sendes direkte til din Tripletex-konto. Her kan du lese mer om elektronisk faktura og EHF.