Utskrift av flere pakksedler – 06.03.2020

Det er nå mulig å skrive ut flere pakksedler samtidig.