Utvidelse av lønnsrapport for ansatte – 30.03.2017

 

I lønnsrapporten ser man en oversikt over lønn til de ansatte med eventuelle trekk og tilleggsutbetalinger. Nå kan man også se hvilken a-meldingskode og regnskapskonto som er benyttet for hver lønnsrad. Rapporten er også utvidet med en filtreringsmeny der man blant annet kan velge å vise ulike grunnlag og kostnadsbærere.