Utvidet funksjonalitet på produktkjøp – 12.01.2017

 

Det har nå kommet ny funksjonalitet rundt import av varer og kjøp med omvendt avgiftsplikt på produktkjøp i avsnittet «Faktura». Det vil si om man benytter mva-kodene for innførsel av varer med høy og middels sats (21 og 22) eller for kjøp av gull/klimakvoter med høy sats (91). Det er selskapets mva-innstillinger som styrer om man får opp de nye valgene ved registrering av produktkjøp.

Ved import av varer må man spesifisere beløp på høy/middels sats.