Hvert år skal alle norske aksjeselskaper levere en aksjonærregisteroppgave. Fristen er i januar, og den er det god grunn til å overholde – konsekvensene kan nemlig bli store. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om aksjonærregisteroppgaven.

Hva er en aksjonærregisteroppgave?

Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år.

Selv om oppgaven leveres til samme tid hvert år er det mange som får seg en vekker i desember, når det kommer en melding fra Skatteetaten om innlevering av aksjonærregisteroppgaven. Meldingen inneholder også en forhåndsutfylt oppgave. Denne består av selskaps- og aksjonæropplysninger basert på den utgående beholdningen for fjoråret. Unntaket er selskaper som ble stiftet i løpet av året, eller som ikke har sendt inn oppgaver tidligere – da produseres det ikke forhåndsutfylte oppgaver, men de plikter likevel å levere.

Det er også verdt å huske på at oppgaven må sendes inn selv om selskapet ble avviklet i løpet av rapporteringsåret.

Det er viktig at oppgaven fylles ut på riktig måte, og at det ikke er feil i opplysningene som rapporteres. Hvis man roter med tallene kan det ende med feil beskatning av aksjonærer, og kanskje tilleggsskatt. Regelverket bør med andre ord følges nøye, og oppgaven bør fylles ut av noen med den nødvendige kunnskapen.

Les også: Skattemelding for næringsdrivende – for dummies

Levering av aksjonærregisteroppgave

Hvem må levere aksjonærregisteroppgave?

Alle norske aksjeselskap, allmennaksjeselskap, og sparebanker med egenkapitalbevis skal rapportere om alle endringer knyttet til aksjene i selskapet. Det er imidlertid noen typer selskaper som er unntatt kravet. Selskaper registrert i Verdipapirsentralen får sine endringer rapportert av VPS. Boligaksjeselskaper skal heller ikke levere oppgaven. I tillegg er det unntak for skattefrie institusjoner, med mindre de har skattepliktig inntekt.

Prøv Tripletex gratis nå – helt uten forpliktelser!

Hvorfor må det leveres en aksjonærregisteroppgave?

Informasjonen som sendes inn til Skatteetaten brukes til å lage forhåndsutfylte selvangivelser, og gir skattemyndighetene oversikt over skatteplikten blant aksjonærer i Norge. Aksjonærregisteret skal holdes oppdatert med endringene i blant annet aksjekapital, utbytte, aksjonærer og antall aksjer.

Aksjeoppgaven som Skatteetaten sender ut til aksjonærer er basert på opplysningene som registreres i aksjonærregisteret. Aksjeoppgaven gjør det enklere for aksjonærene å levere rett skattemelding.

Få hjelp til levering av aksjonærregisteroppgaven på skatteetaten.no

Når må aksjonærregisteroppgaven leveres?

Når det skjer endringer i aksjeselskapet kan oppgaven i utgangspunktet leveres når som helst i løpet av inneværende år. Da er det ikke nødvendig å levere på nytt innen utgangen av januar året etter, så lenge det ikke har skjedd endringer siden sist.

Det er ikke noe i veien for å levere flere ganger, siden det alltid er den sist innsendte oppgaven som vil være gjeldende. Hvis du oppdager at det er levert en oppgave med feil må en ny, rettet oppgave sendes inn så snart som mulig. Det er en god idé å levere oppgaven i god tid før fristen. Da er det tid til å rette eventuelle feil og mangler før aksjeoppgavene produseres.

Etter levering vil du motta en e-post som bekrefter at innsending er godkjent, eller en melding om at oppgaven ikke er godkjent med en tidsfrist for retting.

Hva skjer hvis fristen ikke overholdes?

Hvis aksjonærregisteroppgaven ikke leveres innen fristen den 31. januar, eller ikke godkjennes, kan det få store konsekvenser for selskapet og aksjonærene. Reaksjonene kommer allerede fra første dag. Skatteetaten krever nemlig at det betales tvangsmulkt på et gitt beløp for hver dag som går frem til oppgaven blir levert.

Mulkten vil utgjøre 1 rettsgebyr per dag (kr 1199 fra 2021.) Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 50 rettsgebyr – totalt kr 59 950. (Skatteetaten)

I tillegg vil manglende levering ha en rekke konsekvenser for private aksjonærer i selskapet. De vil blant annet ikke motta forhåndsutfylte skattepliktige beløp i skattemeldingen, men selv bli ansvarlig for å beregne beløpene.

Og skulle du unnlate å levere oppgaven for et år, så vil du heller ikke få godkjent en ny oppgave neste år. Da må du i så fall få orden på tidligere års oppgaver før en oppdatert oppgave kan leveres og godkjennes.

Les også: Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering

Finnes det hjelp å få?

Aksjonærregisteroppgaven er bare en av mange regelmessige innleveringer som det er viktig at håndteres på riktig måte. Selv om det er mulig å gjøre mye regnskapsarbeid på egen hånd, er det viktig å ha tilgang på nødvendig kompetanse.

I partnerkartet vårt finner du en geografisk oversikt over anbefalte regnskapsførere. De kan hjelpe deg med både aksjonærregisteroppgaven og andre tjenester innenfor regnskap og økonomi. Klikk her for å finne en regnskapsfører i nærheten av deg.


Lignende artikler

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Lager og logistikk for nettbutikker

Synkroniser nettbutikken med økonomisystemet ditt Ved å sitte i ulike systemer som ikke snakker sammen, er det mange bedrifter som sløser vekk verdifull tid og arbeidskraft på manuelle prosesser. Det…

Les mer

Regnskap og økonomiforståelse – viktige ord og utrykk du bør kunne noe om

Ida M. WarenDette innlegget er skrevet av Ida M. Waren, daglig leder i Duo Pluss Regnskap. Besøk Duo Pluss Regnskap (mer…)

Les mer

Med Tripletex-integrasjon fikk ABC Elektro bedre oversikt

ABC Elektro AS har nylig kommet i gang med å bruke Huma som sitt personalsystem. Da passer det bra med en prat med HR-ansvarlig Madelen Melbøe, for å høre om…

Les mer