Databeskyttelsesdagen

Databeskyttelsesdagen fokuserer på å øke kunnskap for enkeltpersoner, bedrifter og forbrukere i viktigheten av å beskytte data og privat informasjon i det digitale. Målet er å inspirere folk til handling, spesielt når det kommer til tilstedeværelse på sosiale medier.

Personvern og databeskyttelse på nettet er beskyttet av artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen og det er derfor viktig ikke å ta lett på det.

Tips til hvordan du kan bli bedre på å beskytte dataene dine

Som forbruker er det viktig å ta gode beslutninger når du deler personopplysninger, spesielt med bedrifter. Dine personlige data som for eksempel alder, kjønn, kjøpshistorikk og plassering har stor verdi. Det er noe å vurdere før du bestemmer deg for å dele.

Det samme gjelder når du laster ned en app og må gi app-eieren tilgang til en viss informasjon for å få bruke den. Det kan være kontaktlisten din, helsedata, bilder eller mikrofon, for å nevne noe. Noen ganger er ikke dette relevant for tjenesten som tilbys. I de tilfellene bør du vurdere godt hva du er komfortabel med å dele. Du bør også se nærmere på vilkårene for bruk og administrere personverninnstillingene dine. 

Bedrifter på den andre siden må sørge for at de holder kundenes data beskyttet til enhver tid og i henhold til gjeldende regelverk. Et brudd der kundedata lekkes kan føre til tap av både tillit og omdømme, samt økonomiske utfordringer som kan være ødeleggende for en bedrift. Virksomheter bør derfor alltid være åpne om hvordan de samler inn, bruker og deler forbrukerens personlige data.

Hvordan jobber Tripletex med personvern og databeskyttelse?

Tripletex er forpliktet til å beskytte dataene vi får av våre kunder, ansatte og kontaktpersoner. Som et europeisk selskap er vi underlagt europeisk personvernlov. Blant våre tiltak er opplæring av ansatte, systematisk fokus og overvåking av fremdrift i arbeidet vi gjør innen sikkerhet. 

Det er viktig for oss å forstå personopplysningene vi behandler, hvordan vi skal behandle dem og hvilken risiko opplysningene utgjør.

Se Tripletex (en del av Visma) sin personvernerklæring og annen relevant personverninformasjon.

Kilder: Wikipedia og CSIAC

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.