Faktura og regnskap

Koronarapporten

I april kastet vi oss rundt for å få på plass en egen Koronarapport. Rapporten la til rette for en enklere beregning av bedriftenes faste uunngåelige kostnader og fall i omsetning, for å få tallene som trengtes blant annet til kompensasjonssøknader. Løsningen ble videreutviklet og forbedret gjennom året, blant annet med en kalkulator som gir en indikasjon på hva slags tilskudd man eventuelt kunne ha krav på. Koronarapporten holdes oppdatert så lenge det er nødvendig.

Kreditnotahåndtering ved registrering av leverandørfaktura

Et lyspunkt i mars var lanseringen av en etterlengtet funksjon i Tripletex. Kreditnotaer ble knyttet til leverandørfakturaer, slik at man ved registrering av betaling til en leverandør som selskapet tidligere har mottatt en kreditnota fra, automatisk får beskjed om at kreditnotaen finnes, og kan velge å trekke denne fra betalingen.

På den måten slipper man å sitte igjen med åpne kreditnotaer som må håndteres manuelt, og alle som fører leverandørfakturaer fikk en litt enklere hverdag.

Grupperte ordrelinjer

En annen etterlengtet nyhet kom også til Tripletex i mars – gruppering av ordrelinjer. Denne oppdateringen la til rette for mer informative og oversiktlige fakturaer, med grupperte ordrelinjer med delsummer og beskrivelser, produktnumre på egen linje og mulighet for ordrelinjer uten mva, for å nevne noe. 

Fakturasalg av fakturaer til privatpersoner

Etter lenge å ha tilbudt fakturasalg for fakturaer sendt til bedrifter, utvidet vi i november tjenesten til også å omfatte fakturaer som skal til privatpersoner. Muligheten for å selge fakturaer som skal til privatpersoner fungerer på samme måte som for fakturaer til bedrifter. Når tjenesten er aktivert ser man tydelig den nøyaktige kostnaden av å selge hver enkelt faktura, og du kan selv velge om du vil selge fakturaen eller sende den til kunden på vanlig måte. 

Forbedringer av bilagsmottak, ikke bokførte bilag og attestering

I løpet av året kom det flere forbedringer til seksjonene bilagsmottak, ikke bokførte bilag og attestering. Oppgraderingene besto blant annet av utvidede søke- og sorteringsmuligheter, flere filtreringsvalg, og ikke minst – papirkurv for slettede bilag! Når man sletter bilag i bilagsmottak havner disse bilagene nå i Slettede bilag. Her blir de liggende i 90 dager til de slettes permanent, hvis man ikke manuelt gjenoppretter eller sletter de før den tid.

Avanserte attesteringsflyter

Før jul kom muligheten til å sette opp mer detaljerte attesteringsflyter for bilagene basert på roller, beløp og hva leverandørfakturaene gjelder. Dette åpnet blant annet for å velge rekkefølge på de som skal attestere, velge faste attestanter, å sette beløpsgrenser og mye annet.

Godkjenning av leverandørfaktura i app

Som en del av de avanserte attesteringsflytene ble det også mulig å godkjenne leverandørfakturaer direkte i appen. Dette er gjør det superenkelt å godkjenne på farten, og gir deg et varsel når noe er godkjent eller klart til attestering. 

Se alle produktnyhetene innen faktura og regnskap

Import

Kostnadsbærere på åpningsbalanse

Nå er det mulig å importere kostnadsbærere, noe som gjør det langt enklere å få en korrekt åpningsbalanse når et selskap bytter til Tripletex fra et annet system. 

Nye felter i ansattimport

Det er nå lagt til nye felter i ansattimporten. Nå kan man også importere timespris, timeskostnad, startdato for fleksitid og feriebalanse, fleksibalanse og feriebalanse på en ansatt.

SAF-T-import

Våren 2020 lanserte vi også SAF-T-import for alle kunder. SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsmateriale, og denne importfunksjonen gjør det mye enklere å flytte til Tripletex fra andre systemer. SAF-T-importen erstatter en rekke separate importer, slik at man får overført mer informasjon med langt færre klikk. 

Lønn og reiseregning

Samtidig lønnsjustering for flere ansatte

I september lanserte vi muligheten til å justere lønn på flere ansatte samtidig. Lønnen kan justeres med et fast beløp eller en prosentsats, uavhengig av om den ansatte har fastlønn eller timelønn.

Lønn til utenlandsk konto

Ved å muliggjøre utbetaling av lønn til kontoer i utlandet direkte fra Tripletex, ble arbeidet med lønnskjøring litt enklere for arbeidsgivere som har ansatte med utenlandske bankkontoer. 

Automatisk fagforeningstrekk

Om en har ansatte som er medlem i en fagforening, kan fagforeningskontingenten nå trekkes automatisk fra lønnen. Løsningen lager i tillegg en liste over de ulike trekkene som kan sendes til de ulike fagforeningene. 

Automatisk beregning av fordel ved privat bruk av firmabil/yrkesbil

Når ansatte får firma-/yrkesbil til rådighet av arbeidsgiver, må man skatte av den fordelen man får ved å bruke bilen privat. Denne jobben ble en hel del enklere med lanseringen av automatisk beregning i Tripletex. Ved å fylle ut informasjon om bil og kjørelengde, beregnes nemlig fordel, skatt og arbeidsgiveravgift automatisk i Tripletex, noe som sparer både tid og arbeid.

Endring av MVA-kode og prosjekt på ansattutlegg

Denne nyheten åpnet for endring av MVA-kode og prosjekt på et ansattutlegg som allerede er utbetalt og bokført. 

Føring og godkjenning i app

I Tripletex-appen er det nå mulig å føre diett, men vel så spennende – å godkjenne reiseregninger og utlegg. 2020 har vært et år med mange store app-nyheter, og det blir mulig å løse stadig flere oppgaver i Tripletex kun ved hjelp av mobilen. 

Se alle produktnyheter innen lønn og reiseregning

Prosjekt og timeføring

Flere og bedre prosjektfunksjoner

Livet som prosjektleder ble litt enklere med lanseringen av utvidet prosjektkopiering. Kopiering av prosjekter inkluderer nå muligheten til å kopiere over dokumenter, og automatisk kopiering av hovedprosjekt og prosjektdeltakere.

I tillegg har det kommet drag-and-drop for enklere endring av rekkefølge på prosjektordrelinjene, flere filtreringsvalg på ordrelinjer på prosjekter, så vel som summering av totale kostnader og inntekter i prosjektstatusen. 

Bedre timeføring på mobil

Tripletex-appen fikk en rekke nye funksjoner i løpet av 2020, mange av de knyttet til timeføring. En spennende nyhet var muligheten til å bidra til treplanting ved å føre timer på dagen. Etter 20 sammenhengende dager med timeføring i appen på samme dag som arbeidet gjøres vil Tripletex plante et ekte tre. Til nå er det plantet over 5200 trær!

I tillegg til at det bokstavelig talt har blitt mer givende å føre timer, har det også blitt mulig å løse langt flere oppgaver i appen enn tidligere, som føring av overtid eller til og fra-tid. 

Se alle produktnyheter innen prosjekt og timeføring

Lager og logistikk

Det har skjedd mye innenfor produkt, lager og logistikk i Tripletex gjennom året. Mye av funksjonaliteten er fremdeles på teststadiet, og vil bli lansert for fullt i løpet av 2021. Dette er noen av høydepunktene fra 2020: 

Lagerlokasjon

Nå er det mulig å angi lagerlokasjon på produkter i Tripletex. Dette gjør det enklere å finne produkter og holde styr på større varesortimenter.

Plukkliste

Plukklister er et viktig verktøy for mange med eget lager, og i 2020 fikk kunder med Logistikk Beta aktivert mulighet til å bruke første versjon av plukkliste i Tripletex. 

Avvikshåndtering

Nå er det mulig å registrere og håndtere avvik når en gjør et varemottak på en innkjøpsordre.

Se alle produktnyheter innen lager og logistikk

Bankfunksjonalitet

Forbedret Autopay-onboarding

I 2020 ble det tatt flere viktigste steg for å knytte Tripletex og banken tettere sammen. En avgjørende leveranse var en ny onboardingsflyt til bankintegrasjon via AutoPay. Denne flyten er tilpasset rollen til personen som utfører onboardingen, og forenkler prosessen med å sette opp integrasjon mellom Tripletex og banken.

Regnskapsgodkjente betalinger

For å legge til rette for sikker og enkel betaling fra Tripletex, uten behov for ettergodkjenning i nettbank, innførte vi i samarbeid med DNB og Sparebank 1 løsningen Regnskapsgodkjente betalinger. 

Saldo i Tripletex

Nå er det mulig å se saldoen direkte i Tripletex. Denne hentes fra gårsdagens importerte bankutskrifter, og vises i betalingsoversikten og bankdashboardet.

Se alle produktnyheter innen bank

Og mye, mye mer

Sikkerhetssertifikater

I 2020 mottok Tripletex to ISO-sertifikater som bekrefter at systemet retter seg etter de høyeste standarder innenfor blant annet dokumentasjon, rutiner, administrasjon og kontinuerlig forbedring – ISO 27001 og ISO 9001.

Integrasjoner

Flere titalls nye integrasjoner kom til Tripletex i løpet av 2020. Nå er det mulig å knytte økonomisystemet til en lang rekke andre løsninger, som betalingssystemer, nettbutikker, kasseløsninger og mye annet. En komplett oversikt finner du på integrasjonssiden.

Flere app-nyheter

App-nyhetene sto i kø i 2020. I tillegg til de nevnte nyhetene ble det også mulig å laste opp flere filer samtidig, det ble mulig å kopiere førte timer, designet på lønnsseksjonen ble oppdatert, samt flere andre små og store nyheter og forbedringer. 

Ytelsesforbedringer

Det gjøres stadig forbedringer i kulissene, som sikrer at løsningen er så rask, stabil og trygg som mulig. Bilagsmottaket fikk for eksempel en oppdatering som bidro til langt raskere mottak av bilag.


Tro det eller ei – dette var kun et lite knippe av alle nyhetene som kom i Tripletex i 2020. Flere spennende lanseringer står på planen for 2021. En oppdatert oversikt over tidligere og planlagte leveranser finner du til enhver tid på samlesiden for produktnyheter

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.