Å velge regnskapsfører som matche din bedrift

Har du ikke tid, eller lyst, til å sette deg inn i de reglene og rutinene som gjelder? Da kan du vurdere å alliere deg med en autorisert regnskapsfører eller revisor. De kan stå for hele eller deler av regnskapsarbeidet ditt, og kan foreslå fornuftige løsninger som passer for nettopp din bedrift. Med en kompetent støttespiller i ryggen, og gode rutiner og verktøy på plass, kan du fokusere på bedriften og bruke mindre tid på kontorarbeid.

Å velge regnskapsfører som er riktig for din bedrift

Regnskapsføreren spiller en viktig rolle i en vellykket bedrift. Vedkommende kan være en verdifull sparringspartner som kan bidra med langt mer enn å føre bilag. Siden dette er en du vil ha et samarbeid med over tid, bør valget være veloverveid. Tenk gjennom hvilke kriterier og ønsker som er viktigst for nettopp din bedrift før du bestemmer deg for hvilken regnskapsfører du vil bruke.

Når du skal velge regnskapsfører, kan noen forhold påvirke valget:

 • Hvor mye vil du gjøre selv, og hva må du ha hjelp til
  Du bør tenke over hvor mye av regnskapsføringen du vil ta deg av på egen hånd. Dette vil avhenge av kunnskapsnivået ditt, og hvor mye tid du har til regnskapsføring. Du kan ta hele regnskapet selv, eller overlate hele eller deler av det til en regnskapsfører.
 • Hvor involvert du ønsker å være
  Hvis du vil ha hjelp til hele eller deler av regnskapet ditt, så er det lurt å avklare hvor involvert du skal være. Med tilgang til samme regnskapssystem kan du samarbeide med regnskapsføreren, og du kan gjøre litt eller mye selv. Alternativt kan du la regnskapsføreren ta seg av hele jobben, slik at du kan bruke tiden på andre ting.
 • Om regnskapsføreren bør ha erfaring fra akkurat din bransje eller region
  For mange bedrifter er det nødvendig med en regnskapsfører som har erfaring fra bransjen eller markedet man driver i. Det kan gjøre samarbeidet lettere hvis vedkommende er kjent med bransjeforhold og -uttrykk, eller har erfaring fra lignende bedrifter i samme område. Da er det også større sannsynlighet for at regnskapsføreren kan bidra med verdifulle råd og innspill.
 • Tilgjengelighet og kommunikasjon
  Regnskapsførerens rolle har i stor grad beveget seg over til en rådgiverrolle – mye takket være mer effektive verktøy og prosesser. De fleste vil ha nytte av å finne en regnskapsfører som er tilgjengelig for råd og spørsmål, og som du kan kommunisere og samarbeide godt med. Avklar på forhånd hva du kan forvente av tjenester og tilgjengelighet, og hva du må regne med å betale ekstra for.

Solid fundament

I tillegg til kravene som er unike for deg og din bedrift er det andre forhold som er mer allmenne. Men disse kan likevel være avgjørende for å velge en regnskapsfører som er riktig for deg. Først og fremst finnes det en hel rekke standarder og regelverk som skal følges. I tillegg må regnskapet håndteres av noen med tilstrekkelig erfaring og forståelse. Da kan eventuelle faresignaler eller forbedringsområder som kan ha en betydning for bedriftens lønnsomhet fanges opp.

Selv om en regnskapsfører besitter både kompetanse og teft, er det ikke nødvendigvis slik at alle jobber på en måte som gagner bedriften din. Unødvendig tidsbruk takket være lite effektive rutiner kan lede til unødvendig høye kostnader. Og utgiftene vil kanskje ikke stå i stil med verdien på de tjenestene du får.

Godkjent-stempel

For å kunne levere regnskapsførertjenester til andre må en regnskapsfører være godkjent av Finanstilsynet. Med en autorisert regnskapsfører kan du være trygg på at vedkommende oppfyller strenge krav til utdanning, praksis og etterutdanning. Og dermed har den kompetansen og faginnsikten som kreves for å gjøre en god jobb.

Finanstilsynet driver strengt tilsyn med regnskapsførere og regnskapsførerselskaper. Autorisering og tilsyn er regulert i Regnskapsførerloven, som du kan lese mer om på finanstilsynet.no

Utnytt utviklingen

Det har skjedd mye innen regnskapsfaget de siste årene. Det er en bransje hvor nyvinninger som maskinlæring, robotisering og skybaserte løsninger faktisk har gjort et merkbart inntog. Samtidig er det stor forskjell på hvor langt fremme de ulike regnskapsførerselskapene ligger når det kommer til å ta i bruk nye verktøy og ny teknologi.

Disse moderne hjelpemidlene, som blir stadig flere og mer avanserte, gjør at mye av regnskapsarbeidet tar mindre tid, og at mange av prosessene og rutinene blir enklere og mer selvgående.

Les også: Bytte økonomisystem? Dette må du tenke på

Dette betyr flere ting. Blant annet vil de bedriftene som gjør hele eller deler av regnskapet selv få mer støtte av hjelpesystemer nå enn tidligere. Det betyr også nye muligheter for samarbeid med regnskapsføreren direkte i et webbasert regnskapssystem.

For regnskapsførere betyr det at mye av den tiden som tidligere gikk med til registrering av bilag og andre manuelle prosesser har blitt fristilt. Dette innebærer at for de regnskapskontorene som tar del i denne utviklingen har rollen deres i større grad beveget seg mot en rådgivende rolle, i stedet for å først og fremst legge tall inn i systemet.

Ved å velge en regnskapsfører som har omfavnet utviklingen og tilbyr skybaserte løsninger kan du få bedre innsikt og oversikt, mer rådgivning, og mer verdi for hver krone som puttes inn i regnskapstjenestene.

Hjelpesystemer

En stor driver av utviklingen innen regnskapsbransjen har vært regnskaps- og økonomisystemene. Det som tidligere var veldig spesialisert programvare, er i dag blitt strømlinjeformede, brukervennlige effektivitetsmaskiner. Fra å først og fremst være et grensesnitt for registrering av tall, gjør systemene nå mange av de grunnleggende prosessene helt eller delvis automatisk, og har i tillegg tilegnet seg mange nye evner.

Banktjenester, Altinn-integrasjon og oppslag mot karttjenester for enklere reiseregninger er eksempler på noen av verktøyene som gjør det mulig å gjøre mer fra samme system. Dette har gjort regnskapsarbeidet enklere og mindre tidkrevende. Utviklingen kommer ikke bare regnskapsførerne til gode. Med mer brukervennlige løsninger, som i tillegg er tilgjengelig fra nettleseren uten behov for installasjon, har også flere bedriftseiere og økonomiansvarlige fått verktøyene de trenger for å få bedre kontroll over regnskapet sitt.

Mer enn bare tall

Regnskapsførere står i kø for å levere tjenester til bedrifter som din. Regnskapsbyråene vil gjøre seg attraktive ved å dekke så mange av punktene på ønskelisten din som mulig. Samtidig bør du som kunde være bevisst på at det ikke nødvendigvis er likegyldig hvilken regnskapsfører du ender opp med å velge.

Med tydelige forventinger om arbeidsfordeling, kommunikasjon, tilgjengelighet og arbeidsmetoder gjør du valget enklere. Moderne verktøy og metoder blir stadig viktigere, men kjemien menneskene imellom er like viktig som noen gang.

Regnskap er tross alt mer enn bare tall. Det er opp- og nedturer, lange dager og forhåpentligvis givende arbeid som ligger bak. Regnskapsføreren skal være en støttespiller hele veien, så finn den riktige for deg og din bedrift.

Her kan du velge regnskapsfører til din bedrift

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.