Kort fortalt innebærer innføringen av egen pensjonskonto at arbeidstakere i privat sektor kan få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere og nåværende arbeidsgivere på en egen pensjonskonto, som de i tillegg får større innflytelse over selv. Ved selv å bestemme hvor og hvordan pensjonskontoen skal forvaltes, kan man potensielt få lavere kostnader og mer pensjon for hver sparte krone. 

Dette er nytt

Det er opp til arbeidsgiveren å velge pensjonsleverandør. Hvis man har hatt flere arbeidsgivere har man gjerne hatt flere pensjonsleverandører. Etter et endt arbeidsforhold ville pensjonsavtalen bli værende hos disse leverandørene som et såkalt pensjonskapitalbevis. Av den grunn sitter mange med en rekke slike pensjonskapitalbevis hos ulike leverandører, i tillegg til den aktive pensjonssparingen man har gjennom nåværende arbeidsgiver. 

Det er fremdeles arbeidsgiverens ansvar å velge en leverandør som kan administrere pensjonsordningen. Det som er nytt er at de ansatte nå får samlet eventuelle pensjonskapitalbevis og dagens innskuddspensjon på ett sted. Minst like viktig er den nye muligheten for å selv bestemme hvor man vil forvalte pensjonskontoen sin. Regelendringene åpner nemlig for overføring til andre leverandører enn den arbeidsgiver har valgt, og legger også til rette for at nye leverandører kan tilby tjenester knyttet til forvaltning av pensjon. 

Få kontroll over egen pensjonskonto

Hvem betaler for hva?

På samme måte som tidligere så dekker arbeidsgiveren gebyrene hos pensjonsleverandøren som de har valgt for sine ansatte. Hvis du velger å bytte pensjonsleverandør må du selv betale for administrasjons- og forvaltningskostnadene hos den selvvalgte leverandøren. 

Gebyret arbeidsgiveren vanligvis ville betalt til sin leverandør for at du var en del av pensjonsordningen blir da betalt til deg i stedet, som en kompensasjon. Dette betyr at hvis du velger en pensjonsleverandør med lavere gebyr enn det du mottar i kompensasjon så vil du få differansen på pensjonskontoen din. Hvis du velger en dyrere leverandør må du dekke differansen selv. 

Egen pensjonskonto gir bedre oversikt over egen pensjonssparing, og deg som er ansatt i privat sektor mer kontroll og flere valgmuligheter når det gjelder hvordan pensjonen skal forvaltes. Dette innebærer også at man kan, og bør, ta noen aktive valg for sin egen pensjon.

LES OGSÅ: Moderniserte økonomiavdelingen fra hjemmekontoret

Dette må du gjøre som arbeidstaker

Man må ikke gjøre noen ting for å få egen pensjonskonto. Men man får muligheten til å gjøre flere valg, og de kan du gjøre allerede fra 1. februar. 

Oppsummert har du tre alternativer å velge mellom:

  • Du kan samle all pensjonen din hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette er det som vil skje automatisk dersom du ikke foretar deg noe.
  • Du kan samle all pensjonen din hos en annen leverandør som du velger selv, også den aktive innskuddspensjonen. Hvis du bytter jobb beholder du den selvvalgte leverandøren. 
  • Du kan reservere noen eller alle pensjonskapitalbevisene dine mot flytting. Da vil de forbli der de forvaltes i dag. Reservasjonsløsning er tilgjengelig fra 1. februar på norskpensjon.no, og er åpen fram til 1. mai. Selv om du reserverer deg mot overføring så kan du endre dette valget senere. 

Fra 1. februar lanseres også en rekke tilbud fra nye og etablerte leverandører som kjemper om få forvalte pensjonen din. Etter denne datoen kan du når som helst velge en ny selvvalgt leverandør, men hvis dagens pensjonskapitalbevis først samles på en pensjonskonto, kan de ikke splittes opp igjen. 

LES OGSÅ: Dette må du tenke på når du skal velge økonomisystem

Ny pensjonsinnretning for arbeidsgivere

Egen pensjonskonto er en viktig nyhet for arbeidstakere i privat sektor. Men det har kommet flere nyheter innenfor pensjon, også for arbeidsgivere. 

Fra 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor med tjenestepensjonsavtale rapportere hvem de har sin tjenestepensjonsavtale med. Opplysningene om forsikringsselskapet, eller pensjonsinnretningen, skal oppgis i a-meldingen fra januar 2021.  

Skatteetaten deler disse opplysninger med pensjonsinnretningene som arbeidsgiveren har avtale med. Slik får de tilgang til informasjon om inntekt og arbeidsforhold som behøves for å oppdatere og tilpasse tjenestepensjonsavtalen.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.