Hva: Regjeringen har varslet, og iverksatt, en rekke tiltak som følge av koronasituasjonen. Flere av disse innebærer utsettelse av frister og reduksjon i ulike satser og avgifter. Disse tiltakene er ment som forenklinger som skal bidra til å redusere presset på bedrifter som opplever konsekvenser av koronautbruddet.

For hvem: Alle bedrifter

Midlertidig stopp av tvangsmulkt

Skatteetaten har besluttet at de ikke automatisk vil ilegge tvangsmulkt ved for sen levering av a-melding, mva-melding og skattemelding. 

Fristen for å rapportere av a-melding er fremdeles den 5. i hver måned, men det blir ikke igangsatt sanksjoner ved for sen levering. Det vil likevel bli sendt ut påminnelser, da det er viktig at disse opplysningen rapporteres siden de blant annet benyttes i behandling av søknader om støtte fra NAV.

For MVA-melding gjelder stoppen av tvangsmulkt i første omgang til og med 10. juni. Det vil si at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. og 2. termin, med frister 14. april og 10. juni. Fristene er de samme som tidligere. Endringen gjelder også virksomheter med årstermin, og for årsoppgave for primærnæring, med frist 14. april.

Skattemeldingen har frist 31. mai. Også her er tvangsmulkt ved for sen innlevering midlertidig stoppet, siden mange bedrifter vil kunne få problemer med å rekke denne fristen. 

LES OGSÅ: Tre råd til korona-rammede virksomheter

Utsettelse og reduksjon av arbeidsgiveravgift

Det er foreslått en reduksjon i satsen for arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng. Denne skal gjelde for tredje termin, altså månedene mai og juni. Denne satsreduksjonen skal utredes nærmere før den eventuelt blir vedtatt. (Følg med her.) Arbeidsgivere skal derfor rapportere arbeidsgiveravgift etter vanlige satser.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 2. termin er utsatt til 15. august. Denne er ordinært 15. mai. 

Utsatt innbetalingsfrist for merverdiavgift

Innbetaling av MVA for 1. termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020. Dette gjelder alle avgiftspliktige, og det er ikke nødvendig å søke om utsettelse. Fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt. Som nevnt tidligere er det heller ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene.

Næringer med lav MVA-sats, som overnatting, persontransport, opplevelsessentre med mer, får sin sats redusert ytterligere. Fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020 er denne satsen redusert fra 12 prosent til 6 prosent. 

LES OGSÅ: Introduksjon til likviditetsstyring og likviditetsbudsjett

I tillegg utsettes forfallsfristen for forskuddskatt, sammen med flere andre endringer. En komplett, oppdatert oversikt over endringer i frister og satser finner du på Skatteetaten.no

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Hva koster det å starte et enkeltpersonforetak?

Å opprette et nytt selskap handler, formelt sett, om registrering på riktig måte i riktig register. For enkeltpersonforetak er det først og fremst to registre som er aktuelle – Enhetsregisteret…

Les mer

Slik bidrar Trefadder og timeføring i Tripletex-appen til et bedre klima

Timeføring gir ikke bare din bedrift løpende oppdatert oversikt – det kan også bidra til planting av trær, bedre klima og lokale arbeidsplasser. Trefadder har plantet Norges første kommersielle klimaskog.…

Les mer

Enklere regnskap for din bedrift – uansett hvor du er

Vi elsker ferie, nye opplevelser og late dager. Men hva om idyllen blir brutt fordi du glemte noe før du dro på ferie? Med kontoret i lomma kan du slappe…

Les mer