Hva: Regjeringen har varslet, og iverksatt, en rekke tiltak som følge av koronasituasjonen. Flere av disse innebærer utsettelse av frister og reduksjon i ulike satser og avgifter. Disse tiltakene er ment som forenklinger som skal bidra til å redusere presset på bedrifter som opplever konsekvenser av koronautbruddet.

For hvem: Alle bedrifter

Midlertidig stopp av tvangsmulkt

Skatteetaten har besluttet at de ikke automatisk vil ilegge tvangsmulkt ved for sen levering av a-melding, mva-melding og skattemelding. 

Fristen for å rapportere av a-melding er fremdeles den 5. i hver måned, men det blir ikke igangsatt sanksjoner ved for sen levering. Det vil likevel bli sendt ut påminnelser, da det er viktig at disse opplysningen rapporteres siden de blant annet benyttes i behandling av søknader om støtte fra NAV.

For MVA-melding gjelder stoppen av tvangsmulkt i første omgang til og med 10. juni. Det vil si at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. og 2. termin, med frister 14. april og 10. juni. Fristene er de samme som tidligere. Endringen gjelder også virksomheter med årstermin, og for årsoppgave for primærnæring, med frist 14. april.

Skattemeldingen har frist 31. mai. Også her er tvangsmulkt ved for sen innlevering midlertidig stoppet, siden mange bedrifter vil kunne få problemer med å rekke denne fristen. 

LES OGSÅ: Tre råd til korona-rammede virksomheter

Utsettelse og reduksjon av arbeidsgiveravgift

Det er foreslått en reduksjon i satsen for arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng. Denne skal gjelde for tredje termin, altså månedene mai og juni. Denne satsreduksjonen skal utredes nærmere før den eventuelt blir vedtatt. (Følg med her.) Arbeidsgivere skal derfor rapportere arbeidsgiveravgift etter vanlige satser.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 2. termin er utsatt til 15. august. Denne er ordinært 15. mai. 

Utsatt innbetalingsfrist for merverdiavgift

Innbetaling av MVA for 1. termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020. Dette gjelder alle avgiftspliktige, og det er ikke nødvendig å søke om utsettelse. Fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt. Som nevnt tidligere er det heller ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene.

Næringer med lav MVA-sats, som overnatting, persontransport, opplevelsessentre med mer, får sin sats redusert ytterligere. Fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020 er denne satsen redusert fra 12 prosent til 6 prosent. 

LES OGSÅ: Introduksjon til likviditetsstyring og likviditetsbudsjett

I tillegg utsettes forfallsfristen for forskuddskatt, sammen med flere andre endringer. En komplett, oppdatert oversikt over endringer i frister og satser finner du på Skatteetaten.no

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Starte egen bedrift? Tips, triks og gode råd

Hvordan starte egen bedrift? Har du allerede en god forretningsidé, men vet ikke helt hvor du skal starte? Her får du noen tips som hjelper deg i gang med din…

Les mer

Hjemmekontor – hvilke regler gjelder?

To år med hjemmekontor viste at fysiske møter enkelt kan erstattes med Teams, Google Meet eller Zoom, alt tyder på at effektiviteten snarere har gått opp enn ned, de introverte…

Les mer

Alltid eFaktura: En enklere løsning for både deg og kundene dine

Å sende ut faktura elektronisk til både bedrifter (EHF) og sluttkunder (eFaktura) kan bidra til en mer automatisert hverdag. Mindre manuell håndtering, færre feil og færre forsinkede betalinger er bare…

Les mer