Markedsstrategi og markedsplan for regnskapsførere

Hvordan ønsker dere å bli oppfattet av potensielle kunder? Hvordan skal byrået fremstå overfor ansatte og potensielle nye kollegaer? Hvor vil du at nye kunder skal finne deg, og er det på tide å oppdatere logo eller hjemmeside? Hva er målene dine for året? Start året (eller åpne opp et Word-dokument nå) og begynn prosessen med å lage en markedsstrategi.

Hva er forskjellen på en markedsstrategi og en markedsplan?

En markedsstrategi er et overordnet dokument som sier noe om målene for bedriften og hvor dere er på vei. Markedsstrategien skal alltid være forankret i bedriftens overordnede mål.

Hva kan du inkludere i markedsstrategien?

 • Hva tilbyr byrået 
 • Hvem er målgruppen til byrået 
 • Retningslinjer
 • Konkurrenter 
 • Regnskapsbyråets posisjon i markedet 

Markedsplan derimot, er et dokument som sier noe om hvordan dere skal nå de definerte målene. Disse går altså veldig hånd i hånd, men en strategi er mer overordnet og en plan er så konkret som mulig. Hvis du har mulighet til å lage begge deler er det å anbefale, men ikke overkompliser dette hvis du er alene om det.

Hva bør en markedsplan inneholde?

 • Perioden markedsplanen gjelder for (3 mnd – 12 mnd, og du må kunne tilpasse og endre etterhvert) 
 • Mål for perioden 
 • Målgruppe
 • Budskap 
 • Kanaler 
 • Budsjett
 • Aktivitetsplan 
 • Plan for måling av resultater

Definer målgruppen og sett tydelige mål for perioden

Sett opp noen klare mål for perioden, hvis ikke blir det vanskelig å oppnå de resultatene du ønsker (eller måle dem). Målene bør være konkrete, målbare, realistiske og relevante. Typiske SMART mål der altså (SMART er et akronym for: spesifikt – målbart – attraktivt – realistisk – tidsbestemt). Kanskje dere har som mål å øke merkevarekjennskapen, øke tilfredsheten blant kundene eller få X antall nye kunder i perioden?

Målgruppen er hvem dere ønsker å nå i denne perioden. Å ha en tydelig definert målgruppe gjør det enklere å tilpasse markedsaktivitetene. Hvis dere har ulike målgrupper, bør dere definere hvem de ulike aktivitetene retter seg mot.

Ha et tydelig budskap og velg riktige kanaler å markedsføre byrået i

Budskap er rett og slett å definere hva du ønsker å si til de ulike målgruppene dine, og kanaler er hvor du ønsker å kommunisere budskapet til målgruppen. For å nå den eller de målgruppene du har definert er det viktig å velge de riktige kanalene. Det betyr å ikke velge de kanalene du nødvendigvis kan eller liker best, men de kanalene målgruppa di befinner seg i.

Hvor stort budsjett trenger jeg til markedsføring?

Nå som planen begynner å ta form og hovedmålene er satt, burde man sette et realistisk markedsbudsjett. Det er mange regnskapsbyråer som tidligere ikke har prioritert dette, og da blir ofte det man gjør av markedsføring veldig ad hoc. Å bruke penger på markedsføring i 2022 er nødvendig dersom du ønsker vekst og man bør allokere pengene allerede i starten av året.

Budsjettet må ikke være kjempestort, men man bør altså sette av penger til markedsføring hvert år. Å gjøre det betyr at du eller den som er markedsansvarlig, i god tid kan planlegge aktiviteter, samtidig som dere har kontroll på pengene. Det gir økt forutsigbarhet, og sannsynligheten for at du oppnår de målene du har satt deg øker betraktelig. Ett år kan det være aktuelt å lage ny logo eller hjemmeside, et annet år kan det være aktuelt å gjennomføre et stort kundearrangement i tillegg til jevnlig annonsering på sosiale medier og Google for eksempel.

Det er anbefalt å ikke bare sette en sum man kan bruke på markedsføring, men fordele kostnadene så godt det lar seg gjøre. Du kan for eksempel sette egne budsjetter for annonsering, arrangementer, video og design, nettside osv.

Når vi er inne på budsjett – husk at digital markedsføring er et langsiktig prosjekt! Det vil ta tid å oppnå de resultatene du ønsker. Det betyr ikke nødvendigvis det du gjør noe feil dersom du i starten opplever lite engasjement og ROI.

Hvordan kommer jeg i gang med markedsplanen?

Sånn, da er periode, mål, målgruppe, kanalvalg og budsjett avklart. Det som gjenstår nå er å lage en aktivitetsplan. Hvilke aktiviteter må dere gjennomføre for å nå de definerte målene? Sett gjerne opp en kalender og lag en oversikt over de ulike aktivitetene. Det er smart å angi hvem som er ansvarlig for at de ulike aktivitetene blir gjennomført. Da blir det enklere for alle som er involvert i markedsføringen å følge opp.

Hvis du trenger en mal for markedsplan/aktivitetskalender, finnes det mange du kan laste ned gratis på nett. HubSpot, som også har mange gode og relevante blogginnlegg om digital markedsføring har blant annet en kalender for planlegging av innhold til sosiale medier.

Helt til slutt er det greit å ha tenkt på hvordan du skal måle resultatene. Å følge med på resultatene gir muligheter for kurstilpassing underveis (man ser om aktivitetene/markedsføringen virker og kan justere markedsføringen etter det. Om du for eksempel har dårlig reach på Instagram kan det være ide å tilpasse budskapet, øke budsjettet eller droppe kanalen. Det er også viktig med tanke på neste års plan, og ikke minst budsjett. Det kan være veldig nyttig å ha tall og resultater på de ulike aktivitetene som har blitt gjennomført når du skal sette av penger til neste år. Det som ikke har fungert lærer man av, det som fungerer bra gjør man mer av.

Synes du denne artikkelen var nyttig? Les flere gode markedsføringstips for deg som er regnskapsfører fra vår Partner Marketing Manager Hanne Lundby.

Skrevet av Hanne Lundby

Dersom du er partner av oss kan jeg, om du ønsker det, gjerne ta en titt på markedsplanen eller strategien din. Jeg vet mange av dere sitter med dette alene og jeg vil gjerne være en sparringspartner. Send meg en mail på hanne.lundby@tripletex.no, så skal jeg bistå så godt jeg kan.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.