Går sammen for å effektivisere hverdagen for regnskapsførere

En tettere integrasjon mellom Tripletex og Sticos Oversikt vil automatisere flere prosesser, slik at regnskapsførere får frigitt tid til å fokusere på mer verdiskapende oppgaver. Samtidig vil de kunne håndtere flere kunder enn de gjør i dag. Dette unike samarbeidet setter en ny bransjestandard for effektivitet og tidsbesparelse for regnskapsfører. 

Hvilke nye muligheter åpner dette for regnskapsbyråene?

– Ved å tilby en komplett løsning med ERP og kvalitetsstyringssystem som gir en oppdatert oversikt over status på alle kunder til enhver tid, får regnskapsbyråene en mer effektiv arbeidshverdag, sier Hege Oustad, daglig leder i Tripletex.

Hun tror at det å kunne utføre oppgavene effektivt og automatisert på ett sted vil bli svært verdifullt for travle regnskapsførere.

– Vi ser at regnskapsføreren vil få frigjort tid som kan brukes til mer inntektsbringende arbeid og bedre lønnsomhet for byrået, sier Johnny Johnsen, daglig leder i Sticos.

Går sammen for å effektivisere hverdagen for regnskapsførere

Skal tilby de beste løsningene på markedet – både nå og i fremtiden

Begge systemer er kritiske arbeidsverktøy for regnskapsfører. Tripletex forenkler og automatiserer regnskapsføring, fakturering og rapportering. Sticos Oversikt gir regnskapsføreren oversikt over alle oppdrag, og sikrer at de blir utført innenfor tidsfrister og i henhold til GRFS

– Det finnes flere aktører i markedet som tilbyr lignende løsninger, men ikke i dette omfanget – og slettes ikke med så slagkraftige tjenester som Sticos og Tripletex hver for seg leverer, reflekterer Johnsen.

Oppdragsstyring og ERP er hver for seg spesialiserte og innsatskrevende tjenester å utvikle. Sticos og Tripletex er blant de aller beste i sine respektive bransjer. 

– Vi kan nå fortsette å gjøre det vi er best på, og samtidig samarbeide tett. For regnskapsføreren betyr dette at de vil få de beste tjenestene markedet har å by på – både nå og i framtiden.

Det handler om å forstå kundenes behov

– Vi ser for oss at dette samarbeidet vil kunne utvides med enda flere tjenester i en samlet pakke i fremtiden. Tanken er at regnskapsføreren og byrået skal ha alt de trenger på en plass, sier Oustad. 

Hun mener at et viktig suksesskriterium er godt samarbeid og forståelse for kundenes behov. 

– Sticos og Tripletex jobber tett sammen, og er også i tett dialog med kundene og partnerne våre for å forstå hvilke utfordringer og behov vi kan bidra til å løse.

Med det unike samarbeidet håper Oustad og Johnsen at både eksisterende og nye kunder vil se verdien i en felles løsning. De tror at kunder vil oppleve en bedre kundereise der informasjon flyter sømløst.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.