Ny regnskapsførerlov

Vi har tatt en prat med Hans Olav Sekkeseter i Sticos for å få mer innsikt i hva en ny regnskapsførerlov og ny GRFS (god regnskapsførerskikk) innebærer.

GRFS og ny regnskapsførerlov må sees på hver for seg: Regnskapsførerloven regulerer autorisasjonsordningen, krav til utdanning og etterutdanning, og kun begrenset omtale om hvordan jobben som regnskapsfører skal utføres. Det er her GRFS kommer inn. Den sier noe om hvordan en regnskapsfører skal utføre jobben for å levere god kvalitet.

Under lister opp Sekkeseter hva han mener er noen av de største endringene du bør bite deg særlig merke i:

Ny regnskapsførerlov 2023

 • Enda mer fokus på kvalitetsstyring. Foretakene er selv ansvarlig for kvalitetsstyring, og skal dokumentere at den virker etter hensikten.
 • Nye krav til etterutdanning
  – Det er ikke lenger krav til antall timer per tema, så lenge alle temaer er forsvarlig dekket.
  – Kravet til totalt antall timer har økt fra 77 til 80 timer.
 • Ny tittel
  – For person fra Autorisert regnskapsfører til Statsautorisert regnskapsfører.
  – For virksomhet fra Autorisert regnskapsførerselskap til Godkjent regnskapsforetak.
 • Enkeltpersonforetak må registreres i enhetsregisteret.
 • Mulighet til å sette autorisasjonen på pause.
 • Finanstilsynet kan ilegge gebyr for mindre brudd på loven.

Ny standard for god regnskapsførerskikk (GRFS) 2023

 • Risikobasert tilnærming
  – Innebærer skjerpet krav til å gjøre faktiske vurderinger. Både for egen virksomhet, men også på hver enkelt kunde.
 • Forståelse av kundens virksomhet
  – Dette henger sammen med risikovurdering. For å kunne utføre en forsvarlig risikovurdering er man nødt til å kjenne og forstå kunden; hva de driver med, hvordan transaksjonene flyter og hvilke rutiner de har.

– Hva tror du er de største driverne bak denne endringen?

– Den tidligere versjonen av regnskapsførerloven var fra 1993, med en del revideringer/oppdateringer. Bransjen har utviklet seg uten at loven har fulgt med i like stor grad. Ny teknologi har resultert i nye muligheter, problemstillinger og utfordringer. Det som var en utfordring på 90-tallet er ikke nødvendigvis like relevant i dag. 

Hans Olav Sekkeseter

I stedet for en revidering av gammel lov har man med dette gjort et grundig arbeid for å få på plass en helt ny lov. Det har vært en tidkrevende prosess, men jeg opplever at vi nå har fått på plass et regelverk som kan holde stø kurs de neste årene.

Hans Olav Sekkeseter, Sticos

Det samme gjelder for GRFS. Den nye standarden ansvarliggjør regnskapsfører på en annen måte enn tidligere. Det blir ikke nødvendigvis mindre å gjøre eller dokumentere, men du må i større grad selv ta stilling til hva og hvor mye som skal gjøres og dokumenteres.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.