Illustrasjonsbilde av kvinne på kontor, til sak om ny skattemleding

I år er det første året alle enkeltpersonforetak må levere skattemelding via den nye digitale løsningen til Skatteetaten. Det skaper store utfordringer for hele regnskapsførerbransjen. De har nå fått mulighet til å søke ytterligere utsettelse for hele kundeporteføljen frem til 21. august, etter at flere feil har gjort tiden frem til utsatt frist for innlevering av skattemelding og næringsspesifikasjon den 30. juni i knappeste laget.


Vi i Norge er heldige som har et offentlig organ som Skatteetaten. De jobber for å forenkle og digitalisere informasjonen som skal rapporteres, både for innbyggere og næringslivet. 

Ikke godt nok forberedt på endringene

Målet med den nye skattemeldingen er at det skal bli enklere å rapportere rett og vanskeligere å rapportere feil. I løsningen til Skatteetaten er det derfor laget en helt ny valideringstjeneste som kontrollerer tallene fra regnskaps- og årsoppgjørssystemene når de sendes inn, slik at alle feil må lukes bort før endelig innsending.

Geir Bjerkestrand i Tripletex
Geir Bjerkestrand

– Før kunne man sende inn RF-skjemaene uten at de ble validert eller kontrollert ved innsending. Det er nok mange som har rapportert små feil tidligere. Disse har antagelig ikke gjort store utslag på skatten, men de har resultert i følgefeil videre i regnskapet. Vi har sett mange eksempler på at brukerne tar feil av inntektsføring av negativ saldo og inntektsføring fra gevinst- og tapskonto. I tillegg plasserer en del brukere driftsmidler i feil saldogruppe, forteller Geir Bjerkestrand, statsautorisert regnskapsfører.

– Slike feil blir nå stoppet av valideringstjenesten. Så snart brukerne får ryddet opp i disse gamle feilene, vil arbeidet med den nye skattemeldingen gå mye raskere. 

Det er ikke så uvanlig at det tar litt tid å lære seg hvordan det som er nytt fungerer. I dette tilfellet er det blant annet en helt ny valideringstjeneste som brukerne ikke har erfaring med. Allerede før jul flagget derfor Tripletex for Skatteetaten at fristen for innlevering av skattemelding burde utsettes. Det ble raskt tydelig at bransjen ikke var godt nok forberedt på endringene, og at mange ville bruke lengre tid på å få levert inn skattemelding via den nye løsningen. 

Større omfang av feilmeldinger enn forventet

Regnskapsførere er allerede presset på tid i denne perioden. I tillegg skal de nå ta i bruk en helt ny rapporteringsløsning for en stor del av sine kunder. Det er klart at dette skaper en del frustrasjon, og at arbeidet kan oppleves som uoverkommelig. Samtidig vil den nye skattemeldingen og smartere løsninger åpne for en ny og mer effektiv måte å jobbe på fremover. Den nye løsningen åpner også for at flere i regnskapsbyrået kan ta del i arbeidet med årsoppgjøret. 

En hypotese er at det ikke har vært god nok kommunikasjon ut til regnskapsførerbransjen. Mange var nok ikke helt forberedt på valideringsmeldingene som plutselig dukker opp ved innsending. RF-skjemaene har eksistert siden forrige årtusen og mange har disse helt ut i fingerspissene. Det er forståelig at overgangen til den temabaserte skattemeldingen er stor, og at man blir utrygg på om man får rapportert inn riktig informasjon.

I tillegg var nok verken Skatteetaten, systemleverandørene eller regnskapsbransjen klar over at omfanget av valideringsmeldinger som har kommet etter at innsendingen ble endret, skulle være så enormt. Det har rett og slett vært langt flere enn forventet som har støtt på problemer.

Tett oppfølging av kunder

Tripletex har siden høsten 2022 holdt fysiske kurs, webinarer og nettkurs for å forberede kundene sine på best mulig måte. I tillegg følges kundene opp tett, med support på telefon, chat og e-post, slik at de som står fast og trenger hjelp får det så fort som mulig. Men også for Tripletex support kan det være vanskelig å tolke valideringsmeldingene som kommer fra Skatteetaten. 

– Ideelt sett skulle vi gjerne testet alle mulige regnskap før vi lanserte løsningen, for å kunne hjelpe kundene med å oppdage feil før de skal gjennom valideringstjenesten til Skatteetaten. Men alle regnskap er ulike, så det er jo i praksis en umulig oppgave. Vi var gjennom en sesong med ny skattemelding i fjor hvor vi oppdaget flere valideringer som dukket opp hos mange kunder. Vi har derfor laget egne kontroller med forståelige beskjeder i systemet der det er gjentakende valideringsfeil. Det har vi gjort for å unngå at brukerne opplever uforståelige valideringsmeldinger fra Skatteetaten. Dette kommer vi også til å arbeide med frem mot neste sesong, når alle AS må levere via ny løsning, sier Jørn Einar Angeltveit, Team Lead for Årsoppgjør.

– Både vi som systemleverandør, Skatteetaten og bransjen for øvrig er nok noen erfaringer rikere. Fremover må vi alle bruke disse erfaringene til å gjøre overgangen fra gammel til ny skattemelding for aksjeselskap bedre enn overgangen for enkeltpersonforetak. 

– Alltid oppdatert regnskap

Arild Rogne og iRegnskap har allerede begynt å forberede seg på den store overgangen, og har levert flere årsoppgjør for AS via ny skattemelding i Tripletex. 

Arild Rogne i iRegnskap understreker viktigheten av å alltid være på ballen med et oppdatert regnskap.

– Det handler ikke bare om jobben man gjør fra januar til mai. Hos oss har vi fokus på at regnskapet alltid skal være oppdatert. På den måten unngår vi opprydding og føring tilbake i tid. Det handler også mye om planlegging og forberedelse. Vi vet at denne endringen kommer, og må derfor bruke høsten på å forberede oss slik at vi når målet om å levere alle årsoppgjør innen 31. mai. 

Arild avslutter med et sitat fra boken “Slåttekar i himmelen” av Edvard Hoem, som han mener det er fornuftig å ha i bakhodet når bransjekollegaene nå skal ta i bruk den nye skattemeldingen:

 “Slåmaskinene var komne, og spørsmålet var ikkje lenger om dei skulle slå med maskin på Gørvell-garden eller ikkje, men kva for ein slåmaskin som var den beste” 

Les også: Se hvordan regnskapsbyrået effektiviserer årsoppgjøret

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.