Aicono har tatt i bruk bilagsautomatisering i Tripletex

– AI er mer en mulighet enn en begrensning, sier daglig leder og statsautorisert regnskapsfører, Mats William Lia, i Aicono. 

Han beskriver Aicono som et regnskapsbyrå med et ungt og nysgjerrig miljø, der de er ivrige etter å teste ut ny teknologi. Byrået bruker teknologi og AI der det er mulig. Både for å håndtere innkommende leads, holde oversikt over møter og innhold, og for å føre regnskap.

Kanskje Aicono skiller seg noe ut, fra det Mats beskriver som de tradisjonelle regnskapsførerne. 

– Det er ingen som trenger å gå i gangene her for å skape endringsvilje og energi, vi ønsker å være med på utviklingen. Samtidig er nødt til det, eller så havner vi bakpå.

Automatiserer bokføringen

Gjennom de siste månedene har Aicono testet Bilagsautomatisering i Tripletex. En tjeneste som automatiserer inngående bilag og gir deg forslag på kontering av kostnadskonto, prosjekt og avdeling. 

– Vi som elsker tall og statistikk kan se at bilagsautomatisering har ført til at vi har effektivisert arbeidet vårt betraktelig, over de siste månedene, sier Mats.

Bilagsautomatisering passer for alle bedrifter med et visst antall EHF-fakturaer hver måned. Modellen identifiserer mønstre i store datamengder, og lærer mer for hver gang du behandler og godkjenner bilag. 

– Når bilaget kommer inn skiller bilagsautomatiseringen på ulike produkter, og fører disse mot forskjellige kostnadskontoer, forklarer han.

Målet til Tripletex er at 90 % av alle fakturaer skal bokføres automatisk innen få år.

Her kan du lese mer om bilagsautomatisering.

Dataen kommer raskere på plass

Aicono mener det er viktig at alle i bedriften får kjenne på nye måter å jobbe på. Derfor har alle ansatte aktivert bilagsautomatisering på noen av sine klienter.

Med bilagsautomatisering får Aicono mer tid til kvalitet og kompetanseheving.
– Bilagsautomatisering har effektivisert arbeidet vårt betrakelig, sier Mats William Lia, daglig leder i Aicono.

Tripletex gir en oversikt direkte i systemet over hvilke klienter AI-modellen kan bokføre automatisk på, basert på tidligere føringer. Selv om bokføringen skjer automatisk, er det likevel enkelt å følge med på status fra bilagsoversikten, og bevare kontrollen. 

– Bilagsautomatisering ligger tilgjengelig inne i Tripletex-systemet, så det er bare å aktivere. Man må gi det litt tid, men nå som modellen har trent seg opp, ser vi gevinstene av det. Vi kan jo ikke skru av det nå, når det funker såpass bra.

Når dataen kommer raskere på plass gir det mer tid til andre oppgaver og det blir enklere å fokusere på lønnsomhet, vekst og kompetanseutvikling.

AI skaper muligheter

Etter hvert som automatisering har fått stadig større plass i regnskapsbransjen, forsvinner gradvis mange av rutineoppgavene. For noen kan det oppleves truende.

– Det er mange regnskapsførere som besitter en enorm og verdifull kompetanse, men de må også være med og ta i bruk ny teknologi for å kunne henge med videre.

Mats William Lia, Aicono

Vi spør om han tror at regnskapsførere i løpet av de neste 5-10 årene i økende grad blir IT-rågiverere.

– Da er du for seint ute, der er vi allerede i dag. Vi hjelper kundene våre med å sette opp integrasjoner og effektivisere arbeidsrutinene sine, forklarer Mats.

Han nevner også et eksempel der Aicono kunne bistå kunde med valg av betalingsterminal, fordi de har kunnskap om hvilke som passer sammen med kassesystemet, som igjen er integrert med regnskapsprogrammet. Det skaper merverdi for kunden, fremfor å bruke tid på å punche tall.

– AI er ikke farlig for regnskapsbransjen, heller tvert i mot. Jeg mener det er en mulighet. Nå har vi fått mer tid til kvalitet, kompetanseheving og sosiale aktiviteter i jobbsammenheng, som er verdifullt for oss, avslutter han.

Skrevet av Linda Åsvold

Digital innholdsprodusent i Tripletex

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.