Etter flere runder med overhalinger de siste årene har aksjeselskap blitt en attraktiv organisasjonsform for stadig flere, også for innehavere av små selskaper som tidligere kanskje ville ha valgt et enkeltpersonforetak. Likevel er det fordeler og ulemper med AS som det er greit å kjenne til før du velger organisasjonsform

Fordel: Begrenset risiko med AS

En av fordelene med et AS over for eksempel enkeltpersonforetak er at du ikke risikerer å gå personlig konkurs hvis satsingen feiler. En er kun ansvarlig for aksjekapitalen som skytes inn når selskapet opprettes. Denne kapitalen må være på minimum 30 000 kroner. Fallhøyden er med andre ord lavere enn i et enkeltpersonforetak der innehaveren selv er ansvarlig for hele selskapets gjeld. 

Det er verdt å nevne at et AS likevel ikke beskytter deg dersom du eksempelvis gir personlige garantier til en bank, opptrer grovt uaktsomt eller bryter loven.

Ulempe: AS har krav til kapital

Vi har så vidt nevnt det. For å starte et aksjeselskap må du hoste opp minst 30 000 kroner. I tillegg anbefales det å ha enda mer penger tilgjengelig, såkalt fri egenkapital, til oppstartskostnader og som sikkerhet til et eventuelt lån. 

Sammenliknet med for eksempel enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap er med andre ord «inngangsbilletten» til eget selskap dyrere med aksjeselskap som organisasjonsform. Samtidig er det verdt å huske at aksjekapitalen kan benyttes til å dekke kostnader i selskapet så snart selskapet er registrert. Da har man altså litt å komme i gang med, selv om pengene ikke kan tas ut som utbytte. 

LES OGSÅ: Fordeler og ulemper med enkeltpersonforetak

Fordel: Mulig å være ansatt i AS

I et AS kan du ansette deg selv. Det betyr at du får de samme sosiale rettighetene som andre arbeidstakere. Du får blant annet rett på sykepenger fra første sykedag, dagpenger ved arbeidsledighet og minstefradrag. Dette er goder man går glipp av med et enkeltpersonforetak. 

Når man har ansatte må man imidlertid betale arbeidsgiveravgift. Dette er bidraget til det sosiale sikkerhetsnettet man får som lønnsmottaker og sikrer retten til sykepenger, minstefradrag og så videre.  

Ulempe: AS har flere formaliteter

Årsregnskap, styremøter, generalforsamlinger og protokoller. Med et aksjeselskap er det flere formelle krav og roller som skal fylles, noe som krever både tid, arbeid og, hvis man skal ha hjelp, penger. 

Et aksjeselskap skal ha både en generalforsamling, et styre med en styreleder og en daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører. Mange løser dette ved at eieren har alle disse rollene alene. I tillegg kan det være aktuelt med regnskapsfører eller revisor, litt avhengig av behov og hvorvidt selskapet har revisjonsplikt.

Fordel: AS er fleksibelt og skalerbart

Aksjeselskapet har flere egenskaper som gjør det til et hensiktsmessig valg når man vil starte en bedrift med ambisjoner om å vokse. Man kan starte sammen med andre, man kan få investorer til å satse penger på selskapet, og man kan enkelt selge hele eller deler av selskapet. 

I tillegg er man med et AS underlagt et skatteregime som er mer tilrettelagt for vekst og utvikling av selskapet enn man er med et enkeltpersonforetak. For et aksjeselskap beregnes det 22 % skatt av overskuddet (i 2019), og man kan investere overskuddet i eget eller andre selskaper uten ekstra beskatning. Dette gjør det mer gunstig å beholde overskuddet i selskapet enn med et enkeltpersonforetak, hvor hele overskuddet beskattes som om det tas ut til eget forbruk.

Hva er riktig for deg?

Hvilken organisasjonsform som er riktig for deg avhenger av dine mål, ønsker og behov. For veldig mange vil AS være et fornuftig valg. Det er kanskje ikke like raskt og lettvint som et ENK eller NUF, men hvis man vil leve av selskapet eller er flere som starter sammen, så vil fordelene med et aksjeselskap som oftest veie opp for ulempene.  

LES OGSÅ: Hvilken selskapsform bør du velge?

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!