Chat with us, powered by LiveChat
Blogg

Fagblogg

Det er snart jul, og mange arbeidsgivere benytter gjerne muligheten til å skjemme bort sine ansatte litt ekstra. Og kanskje til å pleie båndene med partnere og eksisterende kunder. Gi en gave, for eksempel, eller kanskje en middag. Uansett hvordan man velger å gjøre det, er det visse skatteregler som må etterfølges:

gaver

Hva kan man gi i julegave?

En julegave kan være alt fra interiør og elektronikk, en opplevelse eller et gavekort (så lenge det ikke kan veksles inn i penger).
Noen selskapet velger også å gi penger til et veldedig formål.

Gaven til den ansatte kan med andre ord være nesten hva som helst, sett bort i fra penger, men det finnes visse regler som må følges.
Her en en kort oversikt over de gjeldende reglene:

  • Gaver opp til en verdi på kr 1.000,- (eksklusiv frakt) per år er skattefri for mottaker. Dette betyr at kostnaden ikke er fradragsberettiget for selskapet, og selskapet trenger heller ikke betale arbeidsgiveravgift av beløpet.
  • Hvis totalsummen av gaver gitt til ansatte i løpet av året har oversteget 1000 kroner,  er det overskytende skattepliktig på mottakers hånd, og selskapet må beregne arbeidsgiveravgift. Selskapet får i slike tilfeller også fradrag for kostnaden – det som overstiger 1000 kroner (eks. frakt) per ansatt.
  • Vær oppmerksom på at små gaver av bagatellmessig verdi som blomster, konfekt, en rimelig vinflaske o.l. normalt ikke anses som skattepliktig for mottaker. Disse gavene vil da ikke inngå i beløpsbegrensningen på kr. 1000,- (eks frakt). Disse bagatellmessige oppmerksomhetene kan arbeidsgiver kreve skattemessig fradrag for.  Merk deg her at slike oppmerksomheter gjelder også utenfor ansettelsesforhold.

Hvis du er eneste ansatt i eget AS, så har du også mulighet til å gi deg selv en skattefri julegave/gave, så lenge samlet sum ikke overstiger kr 1.000,- (eks frakt) per år.

Er du den eneste som arbeider i et enkeltpersonforetak, vil du derimot ikke ha denne muligheten.

Har du ansatte og driver et enkeltmannsforetak, har du full mulighet til å gi dine ansatte gave/julegave til en total verdi av kr 1.000,- (eks frakt) i løpet av et år, men du kan fortsatt ikke gi en gave til deg selv.

Kan jeg gi julegaver til kundene mine?

Gaver til forretningsforbindelser er som hovedregel ikke fradragsberettiget. Dette gjelder både skatt og merverdiavgift.
Som nevnt over kan du gi små bagatellmessige gaver/reklameartikler til dine kundeforbindelser, som blomster, konfekt eller rimelig vin. Du kan også gi kranser ved dødsfall (her er det ingen beløpsbegrensning).

For at gaven ikke skal være skattepliktig for mottaker er det en beløpsbegrensning på 240 kroner per gave. Disse gavene vil være skattemessig fradragsberettiget for selskapet, men selskapet får ikke momsfradrag for beløpet. Hvis gaven/reklameartikkelen har en bagatellmessig verdig under 100 kroner, vil selskapet få skattemessig fradrag og fullt momsfradrag.

Du kan gi julegaver til kundene dine. Gavene er vanligvis ikke fradragsberettiget, men de kan være det om gaven er en reklameartikkel av liten verdi, ikke over 240 kroner, som er direkte knyttet til selskapets virksomhet. Eksempler på små reklameartikler kan være notatbøker eller penner med selskapets logo. Gavene må gis til et stort antall kunder for at de skal være fradragsberettiget.

Skatteetatens regler sier:

“Gaver til forretningsforbindelser, deres familie eller ansatte anses som representasjon med mindre de enten kan anses som reklame eller som en del av vederlaget i en forretningstransaksjon.

Gavegjenstander godtas som reklame, jf. FSSD § 6-21-5, dersom alle følgende vilkår er oppfylt

  •        kostnadene til innkjøp av gavegjenstanden ikke overstiger kr 240 inkl. mva., se takseringsreglene (2015) § 2-3-6
  •        gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer
  •        firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden”

(kilde: skattetaten.no)

Gir julemiddag for ansatte skattefradrag?

Julebord og/eller julelunsj er en hyggelig avkobling for de ansatte. Slike «fester» anes som velferdstiltak og vil være fullt skattefrie for arbeidstaker, og selskapet får fullt skattemessig fradrag. Forutsetningen er at vilkårene for rimelig velferdstiltak er oppfylt. Slike velferdstiltak gjelder alle ansatte med ledsager samt styremedlemmer, og man kan også ta med pensjonerte ansatte med ledsager og aksjonærer med ledsager. Se Ligningens ABC for videre beskrivelse av hvem som omfattes av velferdstiltaket.

Her foreligger det ingen beløpsbegrensning. Selskapet har fullt skattemessig fradrag selv om det serveres alkohol.

Merk deg her at slike velferdstiltak ikke gjelder for virksomheter med kun én ansatt som også er eier i selskapet, herunder da også enkeltpersonsforetak. Selskapet må ha flere ansatte.

Får jeg skattefradrag om jeg inviterer kunder til en julemiddag?

Julemiddager for kunder er å anse som representasjon og er skattemessig fradragsberettiget med inntil et beløp på kroner 440,- per person. Reglene for representasjon vil da gjelde. Hvis vilkårene for representasjon ikke er oppfylt, vil heller ikke selskapet få skattemessig fradrag for kostnaden, og mottaker vil kunne bli skattepliktig hvis tiltaket er mer eller mindre av privat karakter.

Julemiddager for kunder er kun fradragsberettiget om de holdes i forbindelse med forretningsforhandlinger. Fradraget gjelder da opp til kr. 440,- per person ikke medregnet moms.

Husk disse reglene når du kjøper julegaver eller holder julemiddag for de ansatte, så blir alle fornøyd.

God førjulstid!


Skrevet av Jeanette Heyerdahl, autorisert regnskapsfører/registrert revisor


Flere tips&triks finner du her