I Tripletex opprettes et historisk lønnsbilag via Lønn > lønnsinnstillinger > historisk lønnsbilag i hovedmenyen.

lønnsbilag

Men hva inneholder egentlig et historisk lønnsbilag?

Et historisk lønnsbilag inneholder informasjon om hittil opptjente feriepenger, foreløpig utbetalt lønn, og fjorårets feriepengegrunnlag. Et historisk lønnsbilag opprettes med den hensikt at utbetalt lønn og feriepenger skal bli riktig for året. Og for at lønnssammenstillingen skal bli oppdatert. Det vil ikke påvirke regnskapet, kun lønnsregnskapet.

Ett bilag for alle ansatte

Det er ikke nødvendig å opprette et historisk lønnsbilag per ansatt. I et historisk lønnsbilag kan du ta med alle ansatte på ett, og verdiene i lønnsbilag kan akkumuleres per lønnsart. Det vil si at du trenger ikke legge til en ny rad for hver lønn du har utbetalt, men heller samle opp totalt beløp i en rad. Merk at du kan ikke akkumulere verdiene for forskjellige lønnsarter i en lønnsart.

Feriepenger og feriepengegrunnlag

Opptjente feriepenger hittil i år registrerer du i det historiske lønnsbilaget, mens feriepengegrunnlaget for fjoråret kan du registrere enten i det historiske lønnsbilaget eller i arbeidsforholdet i feltet for opptjente feriepenger. Merk at hvis du registrerer opptjente feriepenger både i det historiske lønnsbilaget og i arbeidsforholdet vil feriepengegrunnlaget dobles.

Unngå dobbel rapportering

Hvis du skal opprette et historisk lønnsbilag midt i året, må du passer på at bilagsdatoen på det historiske lønnsbilaget er en periode som det ikke skal bli sendt inn ny a-melding for. Slik unngår du at lønn blir rapportert dobbelt.

Om du starter ved årsskiftet

Det er ikke hensiktsmessig å opprette et historisk lønnsbilag hvis du starter føringen i Tripletex ved årsskifte da du ikke har utbetalt lønn. Hvis du starter føringen i Tripletex ved årsskifte registrerer du fjorårets opptjente feriepenger i arbeidsforholdet til den ansatte i feltet for Opptjente feriepenger.

lønnsbilag

Ønsker du å lære mer om historisk lønnsbilag kan du ta en titt på videoen her.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.