Nå er vi godt inne i 2020, og i Tripletex kan vi se tilbake på produktivt og innholdsrikt fjorår. Totalt har utvikling- og produktavdelingen vår sendt fra seg smått utrolige 1500 små og store leveranser i løpet av 2019. 

Vi kan åpenbart ikke omtale alle uten å havne langt ut i neste år, men vi har plukket ut 50 høydepunkter. Listen spenner mellom alt fra kassekreditt og prosjektdashbord til kjøregodtgjørelse og automatisert utleggstrekk. Uansett hvilken kategori lanseringen havner i, skal den til syvende og sist gjøre hverdagen litt enklere for deg som bruker Tripletex.

For en kronologisk oversikt eller mer informasjon om hver leveranse kan du lese i endringsloggen.

Lønn

Automatisert utleggstrekk – 16.12.19
Utleggstrekk er et fast trekk på den ansattes lønnsutbetaling. Dette kan være innkreving av skatt som er pålagt av skatteoppkrever, eller det kan være krav fra andre som f.eks. Statens innkrevingssentral, NAV eller private kreditorer. Mange har brukt mye tid på å håndtere dette manuelt, derfor automatiserer vi med dette store deler av denne jobben.

Kryptert lønnsslipp på e-post – 11.12.19
Kryptert lønnsslipp er tjeneste som er tilgjengelig for alle kunder og som kan aktiveres via ‘Vår kundeside’. Når tjenesten er aktivert vil alle lønnsmottakere som i dag får lønnsslipp på e-post motta kryptert lønnsslipp. For hver kryptert lønnsslipp vil det sendes ut SMS med passordet som kreves for å vise lønnsslippen. 

Forbedret løsning for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) – 07.11.2019
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsoppsparing som de fleste arbeidsgivere er pålagt å tegne og innbetale på vegne av arbeidstakerne. Arbeidsgivers andel av OTP er avgiftspliktig og må rapporteres via a-meldingen på virksomhetsnivå. 

Med denne forbedrede løsningen har vi forenklet store deler av denne jobben.

Faste tillegg/trekk på flere ansatte samtidig – 05.09.19
Nå er det mulig å legge til faste tillegg og trekk på flere ansatte samtidig via ansattoversikten. For arbeidsgiver som skal legge til eller trekke fra noe i forbindelse med hver lønnsutbetaling vil dette spare både tid og arbeid. 

Tilgang til lønnsslipp i app for alle brukere – 20.08.19
Dette åpner for at alle lønnsmottakere kan se sin lønnsslipp i mobilappen, også de som i utgangspunktet ikke har systemtilgang. Bare sett på ‘lønnslipp via app’ i brukerinnstillingene, og de vil ha mulighet for å se sin lønnsslipp i appen, uten ekstra kostnad. 

Velge dato for sending av lønnsslipp – 20.08.19
Når det opprettes et lønnsbilag, kan man nå spesifisere hvilken dag de ansatte skal bli varslet om at lønnsslippen er tilgjengelig. Den valgte datoen blir da også dagen lønnsslippen blir tilgjengelig. Dette legger til rette for at man kan opprette lønn frem i tid og gir mer fleksibilitet for de lønnsansvarlige.

Forbedringer i lønnsmodul – 12.06.19
I juni ble lønnsmodulen i Tripletex forbedret med blant annet forhåndsvisning av lønnsslipper under bearbeidelse, og flere filtreringsvalg i periodevelgeren i feriepengelisten.

Lønnsslipp og feriepenger – 11.06.19
Dette gjør det mulig å forhåndsvise lønnslippene via handlingsmenyen i en lønnsutbetaling under bearbeiding. I tillegg tillater periodevelgeren i feriepengelisten nå filtrering per måned.

Optimalisert lønnskjøring – 03.05.19
I år er det gjennomført flere tiltak for å øke hastigheten i Tripletex. Opprettelse av lønnslipper går nå asynkront i bakgrunnen, noe som gjør selve lønnskjøringen merkbart raskere.

Jobbreise og reiseregning

Reiseregninger og utlegg

Forbedring av reiser og utlegg i app – 20.11.19
I versjon 3.5.1 av appen kom en oversikt over leverte reiser og utlegg til appen. I tillegg kan disse nå gjenåpnes etter levering, og kommentarer på utlegg er synlig i oversikten for å lettere skille dem fra hverandre. Reise- og utleggskortene har også fått oppdatert design.

Oppgradert design utleggsside – 14.10.19
Designet på utleggssiden i Tripletex har fått en overhaling. Vi har lagt til “drag and drop”-funksjonalitet ved opplasting av filer, en smarttolk som fyller ut felter for deg, og lagt opp til en enklere brukeropplevelse. 

Tripletex-appen

Tripletex på mobil

Tofaktorautentisering i app – 26.09.19
Vi lanserte tofaktorautentisering i appen i september. Alle med 2FA i webløsningen vil nå også få det ved innlogging i app, og deaktivering/aktivering skjer i webløsningen. Innlogging i app skjer kun ved første gangs bruk og hver 6. måned.

Beskjæring av bilder i app (iOS) – 26.09.19
I versjon 3.4.1 av iOS-appen ble også beskjæring av bilder implementert. Trykk på beskjær-ikonet etter du har tatt et bilde og det vil beskjæres automatisk. Du kan gjøre tilpasninger manuelt om ønskelig. I samme versjon ble det mulig å laste opp bilder til prosjekter.

Kjøregodtkjørelse fra app – 15.08.19
I sommer hadde vi noen dyktige summer interns i Tripletex som utviklet en løsning for  kjøregodtgjørelse i appen. Med en enkel start- og stoppfunksjon regnes godtgjørelse og bompenger ut automatisk. Funksjonaliteten for kjøregodtgjørelse ble svært godt tatt imot, og har allerede blitt forbedret og videreutviklet flere ganger siden lansering.

Støtte for PDF i mobilappen – 09.07.2019
Nå er det mulig å laste opp PDF-dokumenter, som flybilletter og hotellregninger, via Tripletex-appen. Dette gjøres rett fra ønsket PDF-fil ved å bruke innebygd delefunksjonalitet, ofte kalt “Share to”. Dokumentene lastes også enkelt opp i bilagsmottaket og dokumentmottaket.

Automatisk tolk av kvitteringer i mobilappen – 09.07.2019
Nå tolkes kvitteringer til Reiser & Utlegg automatisk i appen. Ta bilde av en kvittering, og beløp, valuta og dato blir tolket automatisk. Perfekt for enklere og raskere levering av reiseregninger og utlegg.

Send til dokumentmottak fra Tripletex-app – 27.05.19
Nå kan brukere av Tripletex-appen sende inn bilder fra mobilappen til dokumentmottaket. Samtidig ble det lagt til valutakode på kostnadslinjer i oversikten, totalbeløp på reise- og utleggsoversikten oppdateres nå automatisk, designforbedringer i login-vinduet og brukernavn/passord-vinduet.

Ferdige timelister i app – 06.03.2019
Nå kan arbeidsukene markeres som ferdig registrert i timelisten, direkte fra Tripletex-appen.

Flere kan sende bilder fra app – 07.02.2019
Nå kan alle med tilgang til bilagsmottaket ta eller laste opp bilder til bilagsmottaket direkte fra Tripletex-appen.

Endringer i lønnsslipp i app – 25.01.2019
I Tripletex-appen filtreres lønnsslippene nå på dato i stedet for på periode.

Betaling, fakturering og bokføring

SAF-T-eksport – 10.12.19
Nå kan man eksportere regnskapet i SAF-T format fra Tripletex. Dette er et krav fra og med 01.01.2020.

Mapping mellom kontoplan og SAF-T-koder – 12.11.19
Denne oppdateringen gjør det mulig å se hvilken SAF-T-kode en konto tilhører, og enkelt knytte en konto til en annen SAF-T-kode. I forbindelse med denne oppdateringen ble også kontoplanen enda mer oversiktlig.

Automatisk bankavstemming med filer fra Nordea – 05.09.19
Nå kan du som bruker Nordea som bank importere filer til automatisk bankavstemming.

Detaljert føring av leverandørfaktura – 14.08.19
Vi lanserte detaljert føring av leverandørfaktura, som åpner for flere muligheter enn den enkle føringen. Nå kan du velge mellom enkel eller detaljert føring av leverandørfaktura. Det gjelder for både EHF-fakturaer i bilagsmottaket og via manuell føring av leverandørfaktura. 

Forbedring av fakturatolken – 26.06.19
Fakturatolk har blitt enda mer treffsikker. Leverandør fylles ut automatisk, og den har blitt enda bedre på både KID- og fakturanummer.

Automatisk bankavstemming – 06.06.19
Automatisk bankavstemming støtter nå filer fra Handelsbanken.

Automatisk bokføring av leverandørfaktura – 08.05.19
Denne nye funksjonen lar deg automatisere bokføringen av regelmessige EHF-fakturaer fra leverandører som f. eks. abonnementer, leie og lisenser. I tillegg opprettes betalingen automatisk, og alt du som bruker må gjøre er å godkjenne denne. Automatiseringen skjer basert på en mal som opprettes for hver leverandør. 

Forbedret bankavstemming – 20.02.2019
Bankavstemming har blitt redesignet og enklere i bruk, og lar deg direkteføre flere poster samtidig.

Produkt og lager

Mer funksjonalitet i produktmodulen – 06.11.19
Nå kan du legge til vekt og volum på produkter. Når du så genererer en ordre dukker det opp et summeringsfelt for vekt under fraktinfo som gjør det enkelt å beregne fraktkostnad. 

EAN (strekkodetall) i Produkt og API – 27.08.19
Nå kan EAN registreres på eget felt i produktkortet, som muliggjør bruk av strekkodeleser i filter, søk og oppslag for å hente opp ønsket produkt. I tillegg er støtte for EAN lagt til i API-et.

Ny funksjonalitet i Produktmodulen – 05.06.19
Beskrivelsesfeltet i Lagerrapport har blitt utvidet og inneholder nå nummeret på korreksjonen, type bevegelse (korreksjon eller varetelling), første linje i hodet på korreksjonen. I innstillingene for Produkt er det nå mulig å minimere seksjoner, for å nevne noen av sommerens forbedringer i produktmodulen.

Forbedringer av Lagerbeholdning – 13.05.19
Importfilen for produkt kan nå inneholde kolonner for Lagernummer og Antall. I tillegg er eksport av CSV-fil fra Lagerbeholdning forbedret.

Reiseregning og utlegg i mobilapplikasjonen – 26.04.19
Brukerne av mobilapplikasjonen kan nå føre utlegg og opprette utleggsbasert reiseregning direkte fra appen.

Forbedringer i mobilapplikasjonen – 26.04.19
Mobilapplikasjonen til Tripletex er oppdatert med både forbedret design og brukeropplevelse og muligheten til å bytte mellom kontoer inne i applikasjonen. 

Endringer i Produkt – 05.04.2019
Fanekortet Lagerbeholdning på produkter viser nå alle tilknyttede lagre på linjer, i stedet for at det må velges fra en nedtrekksliste. I tillegg er det nå mulig å duplisere et produkt med Kopier-funksjonen i produktlisten, eller funksjonen Kopier i produktkortet.

Prosjekt

Nytt prosjektdashboard – 22.10.19
Timer, ordrelinjer, reiser og utlegg knyttes enkelt til prosjekter i Tripletex – og nå gir vi deg også et dashboard der du får full kontroll over status på en rask og enkel måte! Det nye dashboardet gir en grafisk fremstilling av prosjektstatus, og gjør det enkelt å få oversikt over fremdrift og status i de ulike prosjektene dine.

Resultatrapport for prosjektleder – 27.08.19
Ny brukertilgang gjør det mulig for prosjektleder å se resultatrapport for sine egne prosjekter.

Filtrering av ordrelinjer på prosjekt – 08.08.19
Inne på et prosjekt i fanen Ordrelinjer har vi nå lansert mulighet for filtrering av ordrelinjene. Filtreringsvalgene som nå er tilgjengelig er periodevelger, produkt, om det er en fakturerbar ordrelinje eller ikke-fakturerbar ordrelinje, og om ordrelinjen er fakturert, godkjent eller ufakturert.

Tilgang til prosjektbilag – 15.02.2019
Prosjektledere får nå tilgang til bilag på prosjektet uten at de må gis full tilgang til hovedboka.

For regnskapsfører og revisor

Forbedring av sjekkliste for regnskapsførere – 21.11.19
Alle som har tilgang til minst en klientkonto i Tripletex vil nå få tilgang til Sjekkliste for regnskapsførere. Ingen ekstra tilganger kreves. Antall bilag i bilagsmottaket, ikke bokførte bilag, antall remitteringer som mangler godkjenning har blitt flyttet opp i headeren slik at det er enkelt å holde oversikt.

Endringer i rettighetsmal for revisor – 22.08.19
Rettighetsmalen for revisorer gir nå tilgang til bilagsmottak, ikke-bokførte bilag og registrering av MVA-melding.

Dette er også nytt

Kassekreditt i Tripletex – 16.12.19
Like før jul lanserte vi kassekreditt i Tripletex! Det vil si at din bedrift kan søke om tilgang til en kredittramme som kan brukes på det din bedrift har behov for. Tjenesten aktiveres og søkes om direkte fra kundesiden din i Tripletex. Du får svar på søknaden og penger på konto i løpet av neste arbeidsdagen. I tillegg betaler du kun for kreditten som faktisk benyttes. 

Forbedring av pdf-visning ved bruk av to skjermer – 21.06.19
Det er nå mulig å vise en PDF på egen skjerm som vil oppdatere seg automatisk når du veksler mellom bilag.

Forbedret integrasjon mot Boligmappa – 22.05.19
Vi har nå forbedret integrasjonen mellom Tripletex og Boligmappa: Nå kan du sende FDV-dokumentasjon per ordrelinje i prosjekt direkte fra Tripletex til Boligmappa. I tillegg er søket på adresse og matrikkelnummer i Tripletex forenklet og forbedret. 

Tofaktorautentisering – 20.05.19
Alle Tripletex-brukere kan nå aktivere tofaktorautentisering (2FA), som et ekstra sikkerhetsledd ved innlogging, via brukerinnstillingene. Du må laste ned Google Authenticator eller en lignende app på telefonen din for å benytte tjenesten. Dette er en «streng» 2FA-løsning der man må ha telefonen tilgjengelig for å få logget inn.

Vipps eFaktura – 11.03.2019
Nå er Vipps eFaktura tilgjengelig i Tripletex! Når du sender en Vipps eFaktura til en kunde, så blir fakturaen tilgjengelig i både Vipps og nettbank.

Forbedret design og brukeropplevelse – 08.03.2019
Vi har gjort flere forbedringer knyttet til design og brukeropplevelse i Tripletex. Blant annet i dokumentarkivet og tilbud- og ordreoversikten.

SpeedyCraft-integrasjon – 01.03.2019
SpeedyCraft er et mobilt ordresystem for bygg- og anleggsbransjen. Nå kan virksomheter som bruker Tripletex og SpeedyCraft knytte løsningene sammen for en mer sømløs arbeidshverdag. 

Ny snarvei til Vår kundeside – 04.02.2019
Nå kan du finne kundesiden din via handlevogn-ikonet i Tripletex. Bruk den for å få oversikt over ditt abonnement og tilgjengelige tilleggstjenester.

Forbedret globalt søk – 16.01.2019
Nå får du også treff fra hjelpedokumenter og support i det globale søket. Samtidig utelates inaktive kunder og leverandører fra søkeresultatene for en enda bedre søkeopplevelse.

… og mye mer

Kom du helt til bunnen? Da er du kanskje enig i at 2019 har vært et år med mange lanseringer og mye ny eller forbedret funksjonalitet. I tillegg til alt som er nevnt over har det kommet en lang rekke andre små og store forbedringer til Tripletex. Noen er synlige, andre er mindre synlige. Det kan være alt fra nye og spennende funksjoner til økt stabilitet, forbedret sikkerhet, eller prosesser som går raskere eller kanskje krever færre klikk. Alt i alt skal hver leveranse gjøre Tripletex til et bedre verktøy som gjør hverdagen enklere for alle som bruker det. 

 

Vi tar sikte på å øke tempoet ytterligere, så i 2020 kan du se fram til mange spennende nyheter, og et enda bedre Tripletex.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Lager og logistikk for nettbutikker

Synkroniser nettbutikken med økonomisystemet ditt Ved å sitte i ulike systemer som ikke snakker sammen, er det mange bedrifter som sløser vekk verdifull tid og arbeidskraft på manuelle prosesser. Det…

Les mer

Regnskap og økonomiforståelse – viktige ord og utrykk du bør kunne noe om

Ida M. WarenDette innlegget er skrevet av Ida M. Waren, daglig leder i Duo Pluss Regnskap. Besøk Duo Pluss Regnskap (mer…)

Les mer

Med Tripletex-integrasjon fikk ABC Elektro bedre oversikt

ABC Elektro AS har nylig kommet i gang med å bruke Huma som sitt personalsystem. Da passer det bra med en prat med HR-ansvarlig Madelen Melbøe, for å høre om…

Les mer