Etter å ha lagt ned mye tid og innsats i å bygge opp en bedrift er det naturlig å ville ha betalt for jobben. Av samme grunn er det mange som overvurderer verdien av selskapet sitt. Noe annet er nesten ikke å forvente – man har jo gjerne både store planer for og høye tanker om et selskap man har lagt ned mye tid og innsats i. 

Å gjennomføre en verdivurdering av en virksomhet er en sentral del av enhver salgsprosess eller eierendring. Samtidig er det greit å være klar over at det kan være en omfattende prosess. Det er mange bevegelige deler og mange veier til målet. Her ser vi nærmere på noen prinsipper og begreper som det er smart å kjenne til, enten man ønsker å gjennomføre eller forstå en verdivurdering.

Hvordan verdsette et selskap – hvor skal du starte?

Før du kan regne ut hva en virksomhet er verdt må du finne en fremgangsmåte som er passer i din situasjon. Det er flere metoder for verdsettelse av et selskap. Men de kan som regel plasseres i en av to kategorier, avhengig av hvilke verdier de vurderer.

Balansebaserte metoder
Balansebaserte metoder inneholder metoder for å beregne verdien av det du har. Dette omfatter vurderingen av håndfaste eller mindre håndfaste ting. Altså materielle verdier som utstyr, varelager og lokaler. Ellerimmaterielle eiendeler som for eksempel patenter og varemerker. 

Les også: Hva koster egentlig en ansatt din bedrift?

Inntjeningsbaserte metoder
Inntjeningsbaserte metoder gjelder verdsettelsen av det man ikke har – ennå. Ved denne typen vurderinger ser man på selskapets potensiale for fremtidig inntjening, typisk gjennom å sette en nåverdi på fremtidige kontantstrømmer. For å ha nytte av denne typen verdivurderinger kreves det et grundig arbeid med tallgrunnlag og beregninger.

Hvilke metoder som er best egnet vil variere etter hva slags bedrift det er snakk om, og hva bedriften tjener penger på. Ofte kan en kombinasjon av ulike tilnærminger være hensiktsmessig for å danne seg et mest mulig komplett bilde av bedriftens verdi.

Ulik verdi for ulike kjøpere

Hensikten med en verdivurdering er jo som regel å anslå hva et selskap bør selges (eller kjøpes) for. Det som er vanskelig å prise inn i et slikt regnestykke, men som likevel er viktig å huske, er at eiendeler har ulik verdi for ulike aktører. 

Da er vi over på synergieffekter og strategiske verdier, som avhenger av kjøperens situasjon. Hvis anskaffelsen resulterer i stordriftsfordeler, tilgang på nye markeder, eller mindre konkurranse, så kan anskaffelsen være av stor verdi for riktig kjøper.

Siden disse mulighetene varierer mellom kjøpere, skiller vi mellom den strategiske verdien og verdien på foretaket alene, som vil være lik for alle potensielle kjøpere.

I hvor stor grad den strategiske verdien faktisk påvirker den endelige prisen avhenger av flere faktorer, som konkurransesituasjon, bransjeforhold og forhandlingsmakt.

Les også: Fra fysisk butikk til nettbutikk på rekordfart!

Som selger kan du også havne i den situasjonen at du sitter på noens store drøm. Det kan være alt fra et bakeri til et småbruk eller en nettbutikk. For noen kjøpere vil riktig selskap ha en verdi utover det rent finansielle. Hvis noen er på jakt etter nettopp det du har å tilby vil det gi deg som selger ekstra makt i en forhandlingssituasjon.

Mye som spiller inn på selskapets verdi

Det er ikke én korrekt måte å verdsette et selskap på, men det er nok mulig å finne flere måter som er feil. Det som er viktig å huske på er at kjøper og selger har motstridende interesser i en slik prosess. Risiko, investeringsbehov og inntjeningspotensiale vil snakkes opp av én part, og ned av en annen. Det samme gjelder betydningen av myke faktorer som forholdet til kunder og leverandører. Fasiten har man i alle fall ikke før kontrakten er signert. 

Derfor er det viktig å ha så mange fakta som mulig på bordet før man går inn i en forhandlingsfase. Ved å ha et oppdatert regnskap og god innsikt i selskapets økonomi kan du bidra til å gjøre verdivurderingen både raskere og mer nøyaktig. 

Hvis du vurderer å kjøpe eller selge en virksomhet kan du gjøre lurt i å kontakte en regnskapsfører. De har ofte mye erfaring med eierskifte og verdifastsettelser, og hjelper deg gjerne i prosessen.


Ønsker du bedre innsikt selskapets økonomi? Tripletex har gitt tusenvis av norske virksomheter bedre oversikt og kontroll over sin egen økonomi siden 2002.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.