To menn som jobber ved en datamaskin i et kontormiljø.

Når du eller bedriften din har kostnader som er til nytte for driften, som utstyr, bil eller møbler, kan du trekke disse kostnadene fra inntekten din.

Fradragene reduserer det skattbare overskuddet i selskapet, slik at skatten blir lavere. For å  være helt presise snakker vi da om fradrag i inntekten, og ikke i selve skatten – som ordet egentlig antyder. Samtidig finnes det også enkelte fradrag som reduserer det faktiske skattebeløpet.

De viktigste skattefradragene for bedrifter

Å ha oversikt over de riktige skattefradragene kan ikke bare forbedre bedriftens økonomi, men også støtte bærekraftig vekst og innovasjon. Det kan imidlertid være mye å holde styr på. 

For full kontroll kan du lene deg på en regnskapsfører, men under finner du noen av de vanligste og mest sentrale fradragene som kan ha betydning for skatten til bedriften din.

Kontor, bil og utstyr

Investeringer i såkalte anleggsmidler kan ofte trekkes fra. Det kan være utgifter knyttet til hjemmekontor, leie av kontorlokaler, kostnader for mobiltelefon og internett, samt kjøp og vedlikehold av firmabil og andre anskaffelser som er nødvendige for driften av virksomheten.

Fradrag for merverdiavgift

Hvis virksomheten din er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan du ha full eller delvis rett på fradrag for merverdiavgiften du har betalt.

Forskning, utvikling og opplæring

Utgifter til forskning og utvikling er ofte fradragsberettigede. Dette inkluderer vitenskapelig forskning, yrkesopplæring og utvikling som forbedrer produkter og tjenester. 

Oppstartskostnader

Starter du en ny virksomhet, kan du trekke fra kostnader som er påløpt i oppstartsfasen. Eksempler er markedsanalyser, juridiske kostnader og registreringsgebyrer.

Tap ved manglende betaling

Hvis du har kunder som ikke betaler kan du få fradrag i inntekt for tapet. Det samme gjelder hvis du har betalt for noe som du ikke har fått.

Pensjon, sykepenger og forsikring

Du kan trekke fra bedriftens utgifter til egen pensjonsordning, tilleggstrygd for sykepenger, eller kostnader for uføre- og ulykkesforsikring for ansatte.

Representasjon, velferdstiltak, reklame og gaver

Kostnader til representasjon, velferdstiltak for ansatte, reklameutgifter, og forretningsgaver kan være fradragsberettiget. Her finnes det visse begrensninger og kriterier for hva som kvalifiserer.

Slik får du skattefradragene

Nøkkelen til å få fradrag er dokumentasjon av utgiftene. Et regnskapsprogram gjør det enklere å holde oversikt over kvitteringer og fakturaer som viser hvilke kostnader bedriften har hatt. 

Utgifter over 10 000 kroner må være betalt elektronisk for at du skal få fradrag. Altså må du betale med kort, Vipps, nettbank eller lignende. 

Rapportering i skattemeldingen

Fradragene beregnes når du rapporterer om den økonomiske situasjonen i bedriften til Skatteetaten. Dette gjøres i skattemeldingen for næringsdrivende, som inneholder en oversikt over kjøp og salg, gjeld og eiendeler. Sammen utgjør dette grunnlaget for beskatningen. 

De fleste leverer skattemeldingen sin gjennom et årsoppgjørsprogram. Det gjør det enkelt å rapportere riktig inn til myndighetene, og viser deg en skatteberegning til slutt. Når årsoppgjørsprogrammet er koblet til et oppdatert regnskap, kan du være trygg på at du får fradragene du har krav på. 

Etter at skattemeldingen er levert, behandles den av Skatteetaten. Når skattemeldingen er ferdig behandlet får du et varsel om at skatteoppgjøret ditt er klart – forhåpentligvis uten overraskelser.

Ny måte å levere skattemeldingen på – hva betyr det? 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan vite om en kostnad er fradragsberettiget?

Du kan sjekke Skatteetatens nettsider for mer informasjon om fradragsberettigede kostnader, eller du kan kontakte en regnskapsfører for å få veiledning. Det er lurt å involvere en regnskapsfører hvis du har mange spørsmål, eller hvis du har komplekse forhold i bedriften din.

Hvilke begrensninger og kriterier gjelder for fradrag?

Det er mange forskjellige begrensninger og kriterier for fradrag i forbindelse med representasjon, velferdstiltak, reklame og gaver. For eksempel er det begrensninger på hvor mye du kan trekke fra for representasjon, og det er krav til at velferdstiltak må være tilgjengelige for alle ansatte. Du kan finne mer informasjon om disse begrensningene og kriteriene på Skatteetatens nettsider.

Hvordan får jeg alle fradragene jeg har krav på?

For å sikre at du får alle fradragene du har krav på, er det viktig å ha god dokumentasjon på alle kostnader du ønsker å trekke fra. Du må også betale for kostnadene elektronisk for å få fradrag. Det er lurt å bruke et regnskapsprogram for å holde oversikt over alle kostnader og for å sikre at du rapporterer dem riktig i skattemeldingen. Du kan også kontakte en regnskapsfører for å få hjelp til å sikre at du får alle fradragene du har krav på.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.