Hva koster en ansatt

Å ha ansatte koster mye mer enn lønnen. Se oversikten og et litt forenklet regneeksempel på hva en ansatt koster din bedrift.

Kostnader forbundet med å ha ansatte

 1. Lønn (og sykepenger!)
 2. Feriepenger
 3. Arbeidsgiveravgift
 4. Pensjon
 5. Kontorplass
 6. Softwarelisenser (e-postkonto, Office-pakken, CRM-system etc.)
 7. Datamaskin
 8. Mobil og mobilabonnement
 9. Forsikring for ansatte
 10. Kurs og videreutdanning
 11. Julebord, andre sosiale sammenkomster, gaver og andre ansattgoder
 12. Firmabil (dersom det er behov for det)
 13. Andre ting, som støtte til treningssenter, subsidiert kantine, kaffe etc.

Her kan du se Hege, daglig leder i Tripletex, sine fem beste tips for oppstartsbedrifter.

Et nærmere blikk på lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon

La oss se nærmere på noen av de største og mer kompliserte kostnadene. Nemlig lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon, og hvordan man regner på dem.

Årslønn

Brutto årslønn = brutto månedslønn x (47 uker/52 uker) gitt 5 ukers ferie

Feriepenger

Feriepenger = brutto årslønn året før x prosentsats feriepenger

Prosentsatsen er 10,2 % eller 12 %, avhengig av om ferien er i henhold til ferielovens minstekrav eller om det er avtalt 5 ukers ferie. For arbeidstakere over 60 år er satsen henholdsvis 12,5 eller 14,3 %.

Les også: Verdt å vite om ferieloven og feriepenger

Pensjon

Pensjon = (brutto årslønn + feriepenger) x pensjonssats

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) krever at årlig pensjonssparebeløp per ansatt må være minst 2 % av den ansattes lønn mellom 1 og 12 G.

Kravet om å ha en tjenestepensjonsordning gjelder for selskaper som har:

 • Minst to ansatte med 75 % stilling eller mer
 • Minst én ansatt uten eierinteresser i foretaket, med 75 % stilling eller mer
 • Et antall ansatte som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk, og som hver har minst 20 prosent stilling

Enkeltpersonforetak og selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av kravet, men kan selvfølgelig opprette en pensjonsordning om dere ønsker det.

Hva skal det beregnes arbeidsgiveravgift av?

Arbeidsgiveravgift = (brutto årslønn + feriepenger + pensjon) x sats for sonen din bedrift er lokalisert i

Arbeidsgiveravgiften avhenger av hvilken sone bedriften din er lokalisert i, samt hvilken næring dere er i. Finn ut hvilken sone du er i på Skatteetatens sider her.

Arbeidsgiveravgift for de ulike sonene:

Sone

Ordinære næringer

Landbruk og fiske

I

14,1 %

14,1 %

Ia*

14,1 %

10,6 %

II

10,6 %

10,6 %

III

6,4 %

6,4 %

IV

5,1 %

5,1 %

IVa

7,9 %

5,1 %

V

0 %

0 %

La oss regne på det!

Vi har en ansatt med avtalt årslønn på 400 000 kr, og får da følgende regnestykke basert på formlene over:

 • Brutto årslønn: 361 538 kr
 • Feriepenger (vi antar 12 % og samme årslønn som året før): 43 385 kr
 • Pensjon (vi antar innskuddsbasert ordning, 2 %): 8 098 kr
 • Arbeidsgiveravgift (vi antar 14,1 %): 58 236 kr
 • Totalt: 471 257 kr

Vi ser altså at den reelle kostnaden per år er langt høyere (hele 71 257 kr) enn det den så ut til å være før vi tok hensyn til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon. Og dette er før vi overhodet har regnet med kostnader for kontorplass, lisenser, data, mobil, forsikring osv.

En tommelfingerregel er at ekstra kostnader på mellom 20 – 30 % på brutto årslønn bør påregnes.

Andre kostnader knyttet til ansatte

I tillegg til lønns- og personalkostnadene regnet på i eksempelet ovenfor, må du ikke glemme selve kostnaden med å rekruttere. Kostnad for publisering av stillingsannonsen og bortfalt arbeidstid brukt til utforming av stillingsannonse, gjennomgang av søknader, å holde intervjuer, og ikke minst opplæring er ikke neglisjerbare.

Flere ansatte krever også mer administrasjon, og det kan også tenkes at du må beregne ekstra kostnader for å kjøre lønn og for at de ansatte skal kunne føre ansattutlegg og reiseregning. Den gode nyheten er imidlertid at dersom du har Tripletex Komplett eller en av bransjeløsningene våre, så har du allerede dette inkludert i pakken din.

Les også: Alt om lønn – en lønnsguide for arbeidsgivere

Avsluttende tanker om kostnaden med ansatte

Dette blogginnlegget er ikke ment å være avskrekkende, men vi mener det er viktig at du som bedriftseier har et realistisk syn på hva slags kostnader som virkelig følger med å ansette folk. På denne måten kan dere budsjettere riktig og sikre bedriftens likviditet, og vokse på en trygg og stabil måte. Lykke til!

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.