Det er mulig å spare tid og penger med riktig programvare

Bedriften vokser, og det er mye å tenke på. Salg, kunder, vekst, kanskje ansatte og lokaler, lønn, kontorstoler med vippefunksjon, penner med logo, og kaffe – så klart! Lista kan fort bli lang (så husk flere gule lapper).

Det er sjeldent administrative rutiner eller valg av regnskapssystem som er motivasjonen når man starter bedrift. Før eller siden er det likevel et viktig valg som må tas. Enten du er regnskapspliktig, eller har litt mindre å forholde deg til som kun bokføringspliktig, er det uansett mye hjelp i et moderne regnskapssystem.

Mange som starter bedrift er opptatt av å beholde kontroll og oversikt, og fører hele eller deler av regnskapet selv. Også etablerte virksomheter kan ha stor nytte av bedre innsikt i og kontroll på økonomien, gjerne med en løsning hvor de kan samarbeide tettere med regnskapsfører. Uavhengig av bedriftens størrelse og hvor mye av regnskapet man vil gjøre selv, må regnskapssystemet være oversiktlig og brukervennlig, og sikre at du etterlever lover og regler.  

Det du må – og det du kan

Vanligvis er du underlagt en eller annen form for rapporteringsplikt, avhengig av hva du selger og hvordan selskapet ditt er organisert. Det vil si at du må dele informasjon med myndighetene, typisk MVA-oppgave og a-melding. For at ikke disse administrative rutinene skal stjele for mye tid fra det man egentlig vil drive med, så kan det lønne seg å velge et robust system som gjør mange av disse prosessene raskere og enklere.

Les også: 5 tips til oppstartsbedrifter fra en erfaren gründer

I tillegg til grunnleggende fakturering, regnskap og innrapportering har man ofte bruk for systemer for lønn, timeføring eller prosjektstyring – om ikke med en gang, så kanskje en gang i fremtiden. Etter hvert som mange bedrifter vokser og behovene deres endres, kjøper de gjerne nye løsninger og systemer for å dekke disse behovene fortløpende. Kompleksiteten og kostnadene knyttet til dette kan fort bli høyere enn verdien de opplever å sitte igjen med. Hvis man derimot klarer å se disse behovene i sammenheng, og være forberedt på vekst og endringer, så er det både tid og penger å spare.

Utnytt mulighetene

Nå ser vi konturene av det som gjør dette valget spennende, kanskje til og med morsomt, nemlig alle mulighetene som finnes etter at alle de grunnleggende kravene er dekket. Spar tid med automatiske funksjoner, jobb smart og integrert ved å koble regnskapssystemet opp mot kasseløsningen eller nettbutikken, jobb der du er med en nettbasert, mobilvennlig løsning. Mulighetene er med andre ord mange.

Les også: 10 tips for god likviditetsstyring

Med et modulbasert system som Tripletex kan du velge en løsning som passer din bedrift, uavhengig av antall ansatte eller hvor avansert funksjonalitet du har bruk for. Du kan utnytte løsninger som er spesialutviklet for din bransje, eller få dekket akkurat ditt behov med en lang rekke integrasjoner.

Økt oversikt – og overskudd

Vi åpnet med et spørsmål mange kanskje har stilt seg. Det stilles ulike krav til ulike virksomheter, men utover disse finnes det ikke noe fasitsvar på når man trenger funksjonaliteten som tilbys i et komplett økonomisystem. Som vi har vært inne på er sannsynligheten stor for at du allerede har noen krav eller behov som må dekkes, uavhengig av hvor stor eller ny bedriften er. Hvis man ønsker å holde mulighetene åpne, og legge til rette for videre vekst, så vil det lønne seg i lengden å velge en løsning som er fleksibel og skalerbar. Med verktøy som kan løse både dagens og fremtidige behov, kan man unngå å havne i en situasjon der man sjonglerer flere systemer som delvis utfyller og delvis overlapper hverandre.

Og hva du skal bruke det til? Et økonomi- eller regnskapssystem kan, og bør, med andre ord brukes til mye mer enn å registrere bilag, lage rapporter eller sende fakturaer. Vi ser stadig vekk at bedrifter som er gode på å utnytte de mulighetene som finnes klarer å frigjøre tid til å videreutvikle virksomheten sin, de øker faktureringsgraden, blir mer lønnsomme, får mer fritid, eller klarer å skape ekstra verdi på andre måter som betyr noe for akkurat dem.

Les mer om Tripletex, et komplett, nettbasert økonomisystem med prosjekt og timeføring

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.