Vi har tatt en prat med vår utviklingssjef, Jan Strandbakke, for å høre hva han mener er viktig for å skape en god innovasjonskultur på arbeidsplassen. Her er hans fire tips:

1: Tilrettelegg for nytenkning

– Det er de ansatte som utgjør innovasjonskulturen. Vi vokser i rekordfart, og da er det viktig at de ansatte klarer å formidle kulturen videre til nye teammedlemmer som kommer til oss. Nye ansatte spiller også en stor rolle i å utfordre måten vi jobber på. De kommer til oss med friske øyne og nye ideer. Da må vi sørge for at nyansatte også kommer til orde, og at de er med på å ta Tripletex videre, sier Jan.

Jan Strandbakke, leder for utvikling i Tripletex

Jan leder en produktiv gjeng som leverer funksjonalitet opptil 20 ganger om dagen. I en slik hverdag kan det være vanskelig å finne rom og ro for å tenke litt lenger enn nesetippen, forteller Jan.

– Det som fungerer for oss er å legge inn noen aktiviteter som stimulerer til samarbeid og innovasjon. Vi har hackathon flere ganger i året, TripleTechZone annenhver uke, BugHunt day, innovasjonssamlinger, JavaZone og MobileEra. I tillegg kommer forskjellige konferanser og individuell «innovasjonstid» på fire timer i uka. Alt for å minne oss på at vi må tenke nytt og fritt i en hektisk hverdag. forteller han.

2: Tid til å tenke nytt

– Den største utfordringen er å gi oss selv nok tid til å skape innovasjon, forteller Jan. I en hektisk hverdag med mange prosjekter er det lett å falle for fristelsen til å fylle all ledig tid med leveranser.

– I et slikt kjør tar man seg kanskje ikke tid til å tenke nye tanker eller prøve nye ting. Det er derfor vi prøver å la det være igjen litt ‘slack’, slik at vi kan slippe oss litt nedpå og tenke nye tanker, utdyper han

Utviklingsavdelingen bruker hackathons, innovasjonssamlinger og andre faste arenaer for å jobbe systematisk med forbedringer og videreutvikling.

3: Gi de ansatte tillit

– Samtidig holder det ikke med tid alene hvis man ikke har en kultur der det er greit å prøve og feile, sier Jan.

– Det er derfor tillit er helt avgjørende. Har man ikke tillit, vil ingen innovasjon skje. Skaper man en kultur der det er lov å prøve seg og feile, og der det legges merke til når nyskapning skjer, da vil innovasjonen blomstre, sier han.

I Tripletex har teamene selv eierskap til løsningene de lager, noe Jan mener er nøkkelen til god innovasjonskultur.

innovasjonskultur, ansatte som ser på rapporteringssystem

– Innovasjonskultur bygges gjennom selvstendige, ansvarlige team der tillit, mestring og leveranser av høy kvalitet er grunnfjellet. Alle teamene jobber på tvers og kan levere en løsning fra idé til lansert programvare på egenhånd. Denne kombinasjonen av ansvar og frihet gjør teamene i stand til å tenke nytt også i det daglige, forteller Jan og fortsetter.

– Innovasjon kommer sjelden fra en sjef eller et innovasjonsutvalg. Innovasjon kommer fra flinke individer som jobber sammen i team med stor tillit og autonomitet.

4: Tilfredshet – for kunder og ansatte

Jan er opptatt av hvordan de kan forbedre det som allerede finnes.

– Innovasjon kan være nytenkning rundt dagens løsning eller en forbedring av den. Det kan også være å pønske ut noe helt nytt, men det viktigste for oss, slik jeg ser det, er forbedringer av det vi allerede har, forklarer utviklingssjefen.

– Hvordan kan vi forenkle hverdagen til våre kunder? Det må gjøres gjennom forbedring av det eksisterende produktet. Vi er fullstendig avhengig av nytenkende ansatte som utfordrer etablerte sannheter og finner nye måter å løse kjente problemer. Selv om vi til en viss grad kan legge til rette for innovasjon, så må kjernen av innovasjonen bygges av team og individer som kjenner vårt domene godt, utdyper Jan.

En løsning som Tripletex blir likevel ikke til uten å løfte blikket. Jan forteller at de samtidig tar inspirasjon fra store aktører og teknologiske trender.

– Gjør vi ikke det, blir vi frakjørt teknologisk og ikke minst når det kommer til brukeropplevelse, forteller han.

ansatte på innovasjonsreise

Kundene spiller også en viktig rolle. Deres innspill om hvordan løsningen skal videreutvikles, og tilbakemeldinger om hva som fungerer og ikke fungerer, er helt avgjørende.

Alle teamene i Tripletex møter kunder regelmessig. Dette gir god innsikt og sikrer at utviklingen gir nytte for kundene.

– Vi gjennomfører regelmessig samlinger der vi får innspill fra leverandører og partnere slik at vi blir utfordret fra denne siden av markedet også. Vi har fått mye godt samarbeid fra disse foraene, forteller han.

Tripletex forenkler hverdagen ved innovasjon og nytenkning. Uten innovasjon vil vi ikke klare denne forenklingen. Mye av det vi leverer i dag, er utrolig bra, men vi skal til enhver tid utfordre oss selv og levere et enda enklere og bedre system i morgen, avslutter Jan.

Flere tips for oppstartsbedrifter finner du her

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.